Tomáš Drucker

Nachádzate sa tu

minister zdravotníctva SR

Dátum narodenia: 20. 07. 1978
Miesto narodenia: Bratislava, Slovenská republika

 

Vzdelanie:

Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Slovenská technická univerzita, Bratislava, odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 

Pracovné skúsenosti:

konzultantské a manažérske posty vo viacerých spoločnostiach
od 2012 - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty
marec 2016 - minister zdravotníctva SR