Týždeň dobrovoľníctva v Lučenci

Nachádzate sa tu

19. 9. 2017

V rámci Týždňa dobrovoľníctva dňa 19. septembra 2017 už tradične prijal pozvanie a zúčastnil sa stretnutia a besedy s prijímateľmi sociálnych služieb v stredisku AMBRA Lučenec Branislav Hámorník – poslanec zastupiteľstva BBSK, poslanec MsZ a predseda Okresnej organizácie SMER-SD Lučenec. Seniori strediska opätovne uvítali toto osobné stretnutie a možnosť bezprostredne a v príjemnej priateľskej atmosfére komunikovať o ich problémoch, hľadať spoločné riešenia a intenzívne sa zaujímali aj o spoločenské i politické dianie.

Na záver stretnutia Jana Haláková – vedúca strediska poďakovala Branislavovi Hámorníkovi za pravidelný a aktívny záujem o život seniorov i za akúkoľvek pomoc pri riešení ich problémov, a tiež aj za ovocie, ktoré pre nich priniesol. 

Regióny