Úcta starším v Novom Meste nad Váhom

Nachádzate sa tu

16. 10. 2017

V Spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom bol v pondelok 16. októbra 2017 pripravený bohatý kultúrny program pre seniorov. Ako poďakovanie za ich skúsenosti, vedomosti a lásku, ktorú nám dávajú. 

Uctiť si seniorov do Spoločenského domu v Novom Meste nad Váhom prišiel okrem podpredsedu TSK a primátora mesta Jozefa Trstenského aj predseda TSK Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady SR a starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, viceprimátorka Nového Mesta nad Váhom a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová, primátorka mesta Stará Turá  a poslankyňa TSK Anna Halinárová a viceprimátor mesta Nové Mesto nad Váhom Vladimír Fraňo.

Stalo sa milou tradíciou poďakovať sa v rámci Mesiaca úcty k starším seniorom za ich celoživotné skúsenosti a prácu pre spoločnosť. „Október nám dáva príležitosť prejaviť vám úctu a poďakovanie, ktoré si právom zaslúžite. Viac ako inokedy si pripomíname hodnoty, ktoré vnášate do našich životov v rodinách, ale aj vaše nezastupiteľné miesto v spoločnosti, ktorej piliermi a oporou ste ešte prednedávnom boli,“ prihovoril sa prítomným seniorom podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)  a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský.

Príležitosť stretnúť sa a porozprávať sa medzi sebou o každodenných radostiach i starostiach majú seniori nielen v tento jeden deň a mesiac v roku. „Nie je to len o tomto dni, stretávame sa s nimi pri akejkoľvek príležitosti počas celého roka. Prajem im veľa zdravia, nech sa im s nami naďalej spolupracuje veľmi dobre, pretože nám sa s nimi kooperuje výborne. Preto ma teší, že sa stretávame a užívame si to - staršia generácia s mladšou a tou najmladšou, a to je to najúžasnejšie, čo môže byť,“ prezradila viceprimátorka Nového Mesta nad Váhom a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová.

 „S pribúdajúcim vekom prichádzajú aj nejaké tie zdravotné problémy. Preto všetkým skôr narodeným chcem zaželať, aby sa im nezhoršovalo zdravie, ale hlavne to, že ak budú potrebovať nejakú pomocnú ruku, ktorá im má pomôcť, nech ju nájdu a nech je ich čo najviac,“ uviedol trenčiansky župan.

Pestrý a bohatý kultúrny program vyskladali všetky generácie. Predstavili sa deti a mládež zo Základnej umeleckej školy J. Kréna, folkloristi z Detského folklórneho súboru Čakanka ukázali folklórne tradície z viacerých regiónov Slovenska, seniorky zo súboru Zvonky predviedli spevokol. 

Regióny