Peter Pellegrini

Nachádzate sa tu

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
podpredseda strany SMER - SD

Dátum narodenia: 06.10.1975
Miesto narodenia: Banská Bystrica, Slovenská republika


Vzdelanie: 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie

   
Pracovné skúsenosti:
1998 - 2002     samostatne zárobkovo činná osoba

2002 - 2006    asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

2006 - 2010     poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
                         člen Výboru pre hospodársku politiku
                         člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
                         člen Mandátového a imunitného výboru

2010 - 2012     poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
                        člen Výboru pre financie a rozpočet
                        člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

2006 - 2010    predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti
                         pri Výbore pre hospodársku politiku

2012 – 2014    štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

            2012    digitálny líder pre Slovenskú republiku

2014 – 2015    minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

2015 – 2016    predseda NR SR

            2016    podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

   
Členstvo v organizáciách:  
2012 - 2014    predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu
2012 - 2014    predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a. s.
2012 - 2014    člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne
2012 - 2014    člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
           2012    člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky
2012 - 2014    člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy
   
   
Jazykové znalosti:  
Anglický jazyk - aktívne
Nemecký jazyk - aktívne
Ruský jazyk - pasívne

 

22. 2. 2018

Politická strana SMER – sociálna demokracia a všetci jej predstavitelia si uctia, tak ako každý rok, v priebehu najbližších dní Medzinárodný deň žien vo viacerých mestách a regiónoch Slovenska.

Malá
20. 2. 2018

Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov, ktorého výsledkom bude päť národných priorít.„Potrebujeme ucelenú stratégiu rozvoja spoločnosti, z ktorej budeme môcť neskôr odvodzovať hospodársku, finančnú a rôzne iné prierezové stratégie.

Malá
15. 2. 2018

Takmer 85% z každého eura, ktoré je investované do nových členských štátov, sa vracia starým členským štátom, pripomenul podpredseda vlády SR Peter Pellegrini veľvyslancom všetkých 28 krajín EÚ na dnešných pracovných raňajkách.V diskusii o aktuálnych otázkach, ktoré hýbu Európou, vystúpila najmä téma kohéznej politiky po roku 2020.

Malá
12. 2. 2018

Vyššia transparentnosť a menej komplikované procesy verejného obstarávania boli témami tlačovej konferencie predsedu vlády SR Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a riaditeľa Odboru prevencie korupcie ÚV SR Petra Kovaříka. Všetci traja sa zhodli, že eurofondy treba vynakladať účelne a efektívne a nemôžu vznikať pochybnosti o transparentnosti procesu ich čerpania.

Malá
6. 2. 2018

Do konca roka 2020 by mali byť všetky obce na Slovensku pokryté vysokorýchlostným internetom. Zaviazali sa k tomu operátori v memorande o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Malá
5. 2. 2018

Horná Nitra je banícky región. Na ťažobný priemysel je tu naviazaných viac ako 7500 pracovných miest. Pre vládu je kľúčové, aby aj naďalej bola v tomto regióne zachovaná zamestnanosť. Nemôžeme však opomínať vývoj a trendy, ktoré sú vo svete, Európe, ale aj v tomto regióne, a preto chcem v mene vlády SR oceniť aktivity Európskej komisie a jej pilotnú schému transformácie uhoľných regiónov v rámci Európy. Som rád, že Slovenská republika nebude bokom.

Malá