Peter Žiga

Nachádzate sa tu

minister hospodárstva SR
podpredseda strany SMER - SD

Dátum narodenia: 27. 07. 1972
Miesto narodenia: Košice, Slovenská republika

 

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita, Bratislava, špecializácia Podnikové hospodárstvo
Technická univerzita v Košiciach - Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce

 

Pracovné skúsenosti:

1995 – 1997     riaditeľ a konateľ súkromnej spoločnosti

1997 – 1998     riaditeľ odboru pre styk s verejnosťou VÚB, a.s. Bratislava

1998 – 2006    riaditeľ a konateľ súkromnej obchodnej firmy

2003 – 2004   poradca generálneho riaditeľa SARIO

2006 – 2006   poslanec NR SR

2006 – 2010    štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva SR

2010 -  2012     poslanec NR SR, predseda Výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva

2012 - 2016      minister životného prostredia SR

marec 2016      minister hospodárstva SR

 
   
   
   
   
   
   
   

 

10. 11. 2016

Na podporu rozvoja elektromobility pôjde suma 5,2 milióna eur. Päť miliónov bude z recyklačného fondu a 200.000 eur bude z prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Oznámil to dnes v Bratislave minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD).
Nový automobil na čisto elektrický pohon získa príspevok 5000 eur a v hybridnej kombinácii s doplnkovým spaľovacím motorom dostane nový vlastník dotáciu 3000 eur.

Malá
26. 2. 2016

Desiatky kilometrov kanalizačného a vodovodného potrubia, ako aj výstavba a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd (ČOV) skvalitní život viac ako 113 000 obyvateľom trenčianskeho a novomestského regiónu. Projekt intenzifikácie ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne za približne 55 miliónov eur dnes ukončili a vodohospodárske stavby symbolicky odovzdali do užívania.  

Malá
9. 2. 2016

Nové odpadové centrum, ktoré dnes otvorili v Krompachoch, má výrazne zlepšiť triedenie zberu. Projekt Centra odpadového hospodárstva – Krompachy je zameraný na vybudovanie zberného dvora odpadov a zintenzívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste. Financovaný bol zo zdrojov Európskej únie.

Malá
28. 1. 2016

Päť kráčajúcich rýpadiel, štyri univerzálne nakladače, vysokokapacitné čerpadlá a ďalšie mechanizmy odovzdali 28. januára 2016 v Piešťanoch Slovenskému vodohospodárskemu podniku, (SVP), š.p. Sú určené pre všetky závody SVP na Slovensku. Techniku obstaralo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie.

Malá
21. 1. 2016

Do Programu Veľké upratovanie Slovenska sa zapojilo celkovo 490 samospráv, najviac v okrese Trebišov, informoval dnes minister životného prostredia SR Peter Žiga, ktorý v obci Novosad v Trebišovskom okrese zhodnotil výsledky programu. Na Slovensku je podľa ministra evidovaných viac ako 2 500 čiernych skládok. Reálne je ich podľa neho okolo 7 000.

Malá
19. 1. 2016

Prevzatie Vodnej elektrárne Gabčíkovo naspäť do rúk štátu bolo jednou z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa za posledné štyri roky udiali v rezorte životného prostredia, povedal minister životného prostredia SR Peter Žiga. „Udialo sa to minulý rok v marci, teda skoro pred rokom, a v zásade sa dá povedať, že sa tým vysporiadali chyby, ktoré boli napáchané pri privatizácii Slovenských elektrární.

Malá