Je nepravdepodobné, že dvoj či trojtýždňové radikálne obmedzenie pohybu občanov by prinieslo trvalo udržateľný očakávaný výsledok

02.04.2020 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Blackout či lockout, predstavujem si to ako úplné zastavenie výroby a služieb iných, aké sú potrebné pre zabezpečenie základných potrieb fungovania štátu a spoločnosti v presne vymedzených limitoch. Zámer rozhodnutia, teda úplné zastavenie či obmedzenie šírenia pandémie covid19 sa nikde nepotvrdil a podľa publikovaných názorov epidemiológov je nepravdepodobné, že dvoj či trojtýždňové radikálne obmedzenie pohybu občanov by prinieslo trvalo udržateľný očakávaný výsledok.
Navyše, k takémuto opatreniu by vláda mala mať vypracované aspoň vysoko pravdepodobné dopady na ekonomiku a hospodárstvo predtým, kým predseda vlády začne takýto variant komunikovať smerom k občanom.
Včera som písala o tom, že ľudia od politikov očakávajú PLÁN, ideálne vychádzajúci z odporúčaní expertov. Plán sa samozrejme može v priebehu dní a týždňov či mesiacov meniť a dopĺňať, ale základ je ten plán MAŤ.
Pri neexistencii aspoň základných čŕt plánu je nezodpovedné prezentovať “plán B”. Lebo ľudia zatiaľ nepočuli o pláne A.
Tiež by bolo vhodnejšie, keby rokovania s bankami viedol minister financií a nenaznačoval ich predseda NR SR na fejsbukovom profile, zvlášť keď nie sú jasné ( to je ten plan A)žiadne bližšie detaily. Predseda NR SR má totiž iné úlohy a povinnosti vyplývajúce z prerozdelenia kompetencií v štáte.
Minister financií by mal navrhnuť na Rade riešenie limitov “štátnej pomoci”, aby rozpočty štátov mohli intervenovať, teda pomocť, v oblastiach kde sú dnes limity, napríklad v sociálnej politike.
Pomaly prejde mesiac, kedy je vačšina živnostníkov ale aj zamestnancov s nižšim príjmom alebo úplne bez príjmu a prídu faktúry za elektrinu, plyn a iné bežné platby. Minister hospodárstva by preto v pláne A mohol predstaviť riešenia pre najbližšie mesiace pre takýchto občanov.
Sociálne zariadenia a služby sú rovnako citlivou kapitolou. Nie sú určené len pre starších spoluobčanov ( mnohým prispievajú deti na pobyt v zariadení, načo však nemusia mať teraz potrebné financie), mnohí rodiačia samoživitelia majú v takýchto zariadeniach umiestnené postihnuté deti. Stačí ak vypadne jeden či dva razy výživné od povinného a rodič nebude mať prostriedky na úhradu.

Nuž, toto sú otázky, na ktoré by mal odpovedať, a aj na všetky ostatné, jasný a zrozumiteľný PLÁN A. Bez strašenia akýmykoľvek plánmi B-Y.

Lebo to, koľko pozitívnych testov a koľko hospitalizovaných na Slovensku máme by si každý, kto tieto informácie sleduje, mohol nájsť na webe príslušnej inštitúcie, ktorá tieto údaje pre predsedu vlády pripravuje.

Píšem to v zmierlivom a konštruktívnom duchu, ako námet. Nie ako dovod na hádky a osočovanie.

Pekný a najma zdravý deň Zdroj: https://www.facebook.com/monikabenovaep/posts/10151359891139969