Financovanie


Strana SMER - SD je financovaná v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami strany sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb, príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách a z podielu na zisku z podnikania prostredníctvom Agentúry SMER s.r.o..


Záverečná správa o nákladoch na voľby do NR SR 2012

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2014 

(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2015 

(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2016 

(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany SMER - SD za rok 2017 

(§22 ods. 5, zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach  v znení neskorších predpisov)

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň vynaložených politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2018 viac ako dvojmesačná minimálna mzda.pdf

Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.pdf

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2019 viac ako dojmesačná minimálna mzda

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2020 viac ako dojmesačná minimálna mzda

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2021 viac ako dojmesačná minimálna mzda

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2022 viac ako dojmesačná minimálna mzda

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť SMER SD v roku 2023 viac ako dojmesačná minimálna mzda