Financovanie


Strana SMER - SD je financovaná v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami strany sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb, príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách a z podielu na zisku z podnikania prostredníctvom Agentúry SMER s.r.o..