Všeobecné informácie

Popis Kontakt
Generálny manažér  Ing. Marián Saloň, Phd.
tel: 02/4342 6297
e-mail: generalny.manager@strana-smer.sk
Sekretariát predsedu e-mail: sekretariat.predseda@strana-smer.sk
Mediálne oddelenie e-mail: tlacove@strana-smer.sk
Tajomník Klubu poslancov NR SR za SMER - SD Mgr. Alžbeta Bečarová
tel: 02 / 5972 1395, 5972 1397
e-mail: klubsmer@nrsr.sk, tajomnik.smer@nrsr.sk
Medzinárodná tajomníčka strany SMER - SD
International secretary of SMER - SD
Mgr. Katarína Roth Neveďalová
tel: +421 2 4342 6297 / +421 918 074 713
e-mail: international@strana-smer.sk
Medzinárodné oddelenie strany SMER - SD
International department of SMER - SD
Mgr. Silvia Urminská
tel. +421 2 4342 6297 / +421 905 698 354
e-mail: international@strana-smer.sk

Bratislavský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda
JUDr. Martin Glváč
Krajská tajomníčka: Zuzana Demovičová

Okresné organizácie SMER - SD v Bratislavskom kraji

Popis
Kontakt
Bratislava I.
okresný predseda: Mgr. Dušan Jarjabek
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
e-mail: okresba1@strana-smer.sk
Bratislava II.
okresný predseda: PhDr. Martin Kostelničák PhD.
Dom kultúry "CULTUS" Ružinov
e-mail: okresba2@strana-smer.sk
Bratislava III.
okresný predseda: PhDr. Richard Bittner
Adresa pre doručovanie: Súmračná 27, 82102 Bratislava
e-mail: okresba3@strana-smer.sk
Bratislava IV.
okresná predsedníčka: Ing. Iveta Hanulíková
okresná podpredsedníčka: Ing. Iveta Petrušková, 0948 113 555
Adresa pre doručovanie: Donerova 9, 84104 Bratislava
Donnerova 9, 841 04 Bratislava
e-mail: okresba4@strana-smer.sk
Bratislava V.
okresný predseda: JuDr. Peter Mikloš
Fedinova 6, 851 06 Bratislava
e-mail: okresba5@strana-smer.sk
Malacky
okresný predseda:
okresný podpredseda: František Friala, 0903 446 820
Adresa pre doručovanie: Radlinského 1/A, 901 01 Malacky
e-mail: okresma@strana-smer.sk
Pezinok
okresný predseda: Mgr. Peter Fitz
okresný podpredseda: MUDr. Richard Demovič
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
e-mail: okrespk@strana-smer.sk
Senec

okresný predseda: JUDr. Boris Susko, PhD.
okresná podpredsedníčka: MUDr. Emese Dobošová, 0903 767 318
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
e-mail: okressc@strana-smer.sk

Trnavský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Augustín Hambálek
Krajská tajomníčka:
Eva Jevičová

Okresné organizácie SMER - SD v Trnavskom kraji

Popis
Kontakt
Dunajská Streda
okresný predseda:
okresný podpredseda: Ing. Tibor Juhos
Korzo B. Bartóka 18, 929 01 Dunajská Streda
e-mail: okresds@strana-smer.sk
Galanta okresný predseda: MUDr. Jozef Valocký
okresná podpredsedníčka: Viera Kosíková
Adresa pre doručovanie: Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta
e-mail: okresga@strana-smer.sk
Hlohovec okresný predseda: Milan Mihálik
okresný podpredseda: Ing. Jozef Burcl
Pri cintoríne 5A, 920 01 Hlohovec
e-mail: okreshc@strana-smer.sk
Piešťany
okresný predseda: Ing. Ján Horvát
okresný podpredseda: Ing Ján Horváth
Kukučínova 21, 921 01 Piešťany
tel.: 033/730 1507
e-mail: okrespn@strana-smer.sk
Senica okresný predseda: Ing. Vladimír Kocourek
okresný podpredseda: Ing. Ján Kovár
Hurbanova 517, 905 01 Senica
tel.: 034/651 6899
e-mail: okresse@strana-smer.sk
Skalica okresný predseda: Peter Flamík
okresný podpredseda. Ing. Anton Bobrík
Sasinkova 14, 909 01 Skalica
tel.,fax: 034/664 4239
e-mail: okressi@strana-smer.sk
Trnava okresný predseda: Ing. Marián Kovačócy
okresný podpredseda: Ing. Anton Pobjecký
Sladovnícka 29, 917 01 Trnava
tel.: 0948/518 067
e-mail: okrestt@strana-smer.sk

Nitrianský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Martin Nemky, MBA.
Krajská tajomníčka:
Mgr. Marcela Čavojová

Okresné organizácie SMER - SD v Nitrianskom kraji

Popis
Kontakt
Komárno
okresný predseda: Mgr. Vladimír Matejička
okresný podpredseda: Štefan Caletka
Rákocziho 38, 945 01 Komárno
tel.: 035/7733855
fax: 035/7733856
e-mail: okreskn@strana-smer.sk
Levice
okresný predseda: Bc. Milan Halúz
okresný podpredseda: Rastislav Juhár
Tyršova 4, 934 03 Levice
tel.: 036/6317950
fax: 036/6317950
e-mail: okreslv@strana-smer.sk
Nitra
okresný predseda: JUDr. Juraj Richter
okresný podpredseda: Mgr. Ervín Weiss, PhD / Ing. Marek Illéš
Farská 5, 949 01 Nitra
tel: 037/6525370
fax: 037/6525370
e-mail: okresnr@strana-smer.sk
Nové Zámky
okresný predseda: Ing. Helena Bohátová, PhD.
okresný podpredseda: Mgr. Karin Jaššová, PhD.
Komárňanská 39, 940 65 Nové Zámky - len na doručovanie písomností
tel: 035/ 640 33 19
e-mail: okresnz@strana-smer.sk
Šaľa
okresný predseda: Ing. František Mrázik
okresný podpredseda:  Ing. Helena Psotová
Adresa pre doručovanie: P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa
tel.: 0915 090 849
e-mail: okressa@strana-smer.sk
Topoľčany
okresný predseda: PaeDr. Pavol Goga
okresná podpredseníčka: Ing. Ž. Páleníková
Pribinova 14, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/5322108
e-mail: okresto@strana-smer.sk

Zlaté Moravce
okresný predseda: Mgr. Marián Kéry
okresný podpredseda: Mgr. Milan Galaba
Nám. A. Hlinku 11, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/6421355
fax: 037/6421355
e-mail: okreszm@strana-smer.sk

Trenčiansky kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Jaroslav Baška
Krajský tajomník:
JUDr. Juraj Hajšo
Krajská administrátorka:
Viera Rosecká, 0904 352 937

Okresné organizácie SMER - SD v Trenčianskom kraji

Popis
Kontakt
Trenčín
okresný predseda: Ing. Zdenka Tvrdá
okresný podpredseda:
Legionárska 78, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6526797
fax: 032/6526796
e-mail: okrestn@strana-smer.sk
Bánovce nad Bebravou okresný predseda: Ing. Michal Kapuš
Adresa pre doručovanie: Textilná 4, 95704 Bánovce nad Bebravou
tel: 0915 551 013
e-mail: okresbn@strana-smer.sk
 
Ilava okresný predseda:
okresný podpredseda: Ing. Dana Šťastná
Mierové námestie 3, 019 01 Ilava
e-mail: okresil@strana-smer.sk
Myjava
okresný predseda: MUDr. Henrich Gašparík
okresný podpredseda: Mgr. Ján Podmajerský
Vankovia 797, 907 03 Myjava
e-mail: okresmy@strana-smer.sk
Nové Mesto nad Váhom okresný predseda: Kvetoslava Hejbalová
okresný podpredseda: Mgr. Vladimír Sumbal
Fraňa Kráľa 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7717035
web: http://smer-nmnv.sk
e-mail: okresnm@strana-smer.sk
Partizánske okresná predsedníčka: Mgr. Mária Janíková
okresný podpredseda: Anton Zima
Februárová 152, P.O.BOX 84, 958 01 Partizánske
e-mail: okrespe@strana-smer.sk
Považská Bystrica okresný predseda: Ing. Jozef Smatana
okresná podpredsedníčka: Ing. Katarína Janacká, PhD.
Adresa pre doručovanie: A. Hlinku 26, 017 01 Považská Bystrica
e-mail: okrespb@strana-smer.sk
Prievidza okresný predseda: Ing. Róbert Orság
okresná podpredsedníčka: Mgr. Viliama Remeňová
Východná 20, 917 01 Prievidza
tel.: 046/5426174
e-mail: okrespd@strana-smer.sk
Púchov okresný predseda: Ing. Milan Panáček
okresný podpredseda: Bc. Jozef Hollan
1. mája 1456, 020 01 Púchov
tel: 042/4631527
e-mail: okrespu@strana-smer.sk

Banskobystrický kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
MUDr. Jozef Ježík
Krajský tajomník:
Ing. Martin Kráľ

Okresné organizácie SMER - SD v Banskobystrickom kraji

Popis
Kontakt
Banská Bystrica
okresný predseda: Mgr. Daniel Karas
Robotnícka 1, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4142484
e-mail: okresbb@strana-smer.sk
Banská Štiavnica
okresný predseda: Ing. Marian Zimmermann
okresný podpredseda: Ing. Štefan Šulek
Kolpašská 10, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/381 0328
e-mail: okresbs@strana-smer.sk
Brezno
okresný predseda: Viliam Hláčik
okresný podpredseda:
Adresa pre doručovanie: Nám. M.R. Štefánika 14, 977 01 Brezno
tel., fax: 048/6114136
e-mail: okresbr@strana-smer.sk
Detva
okresný predseda: Ing. Ladislav Bódi
Záhradná 11, 962 12 Detva
tel: 045/5459262
e-mail: okresdt@strana-smer.sk
Krupina
okresný predseda: RNDr. Marián Siekela
Svätotrojičné námestie 20, 963 01 Krupina
tel: 0949 115 715
e-mail: okreska@strana-smer.sk
Lučenec
okresný predseda: Mgr. Jana Haláková
okresný podpredseda: Ján Ambróš
Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
tel.: 0917 607 983
e-mail: okreslc@strana-smer.sk
Poltár
okresný predseda: Ing. Jozef Žilík
Adresa pre doručovanie: Železničná 2, 987 01 Poltár
tel./fax: 047/422 3228
e-mail: okrespt@strana-smer.sk
Revúca
okresný predseda:
okresná podpredsedníčka: Ing. Viera Hanesovská
Adresa pre doručovanie: Daxnerova 1397/15, 050 01 Revúca
tel.: 058/442 1484
e-mail: okresra@strana-smer.sk
Rimavská Sobota
okresný predseda: Ing. Ivan Hazucha
okresný podpredseda: JUDr. Pavel Struhár
Mikszátha 35, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/563 3935
e-mail: okresrs@strana-smer.sk
Veľký Krtíš
okresný predseda: Mgr. Jozef Cuper
okresný podpredseda:
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 047/483 0114
e-mail: okresvk@strana-smer.sk
Zvolen
okresný predseda: PhDr. Ján Senko
okresný podpredseda:
J. Jesenského 284/32, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 5374
e-mail: okreszv@strana-smer.sk
Žarnovica
okresná predsedníčka: Mgr. Viera Šedivcová
Slobody 807/2, 966 81 Žarnovica
tel.: 045/681 2288
fax: 045/681 3200
e-mail: okreszc@strana-smer.sk
Žiar nad Hronom
okresná predsedníčka: Milan Boldiš
okresný podpredseda: Ing. Ľubomír Meliš
Nám. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom
tel/fax: 045/673 4452
e-mail: okreszh@strana-smer.sk

Žilinský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ján Kvorka
Krajská tajomníčka:
Jana Slezáčková
tel.: 0902 355 595

Okresné organizácie SMER - SD v Žilinskom kraji

Popis
Kontakt
Bytča
okresný predseda: Marián Múdry
okresný podpredseda: Mgr. Andrej Gallo, MBA
Adresa pre doručovanie: Thurzova 968/17, 014 01 Bytča
tel.: 041/5523348
e-mail: okresby@strana-smer.sk
Čadca okresný predseda: Ľudmila Galusová
Palárikova 2845/26 A, 022 01 Čadca
tel.: 041/400 01 44
e-mail: okresca@strana-smer.sk
Dolný Kubín okresný predseda: PaedDr. Ľubomír Bláha
okresný podpredseda: JUDr. Matúš Mnich
Alej Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín
tel: 043/5111 252
e-mail: okresdk@strana-smer.sk
Kysucké Nové Mesto
okresný predseda: Ing. Vladimír Macášek
okresný podpredseda: Mgr. Jozef Jedinák
Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/4213519
e-mail: okreskm@strana-smer.sk
Liptovský Mikuláš okresný predseda: Marián Vojtík
okresný podpredseda: Marián Vojtík
J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: okreslm@strana-smer.sk
Martin okresná predsedníčka: Bibiana Panisová
okresný podpredseda: Ing. Anton Báthory, Ing. Miroslav Mlynár
Kollárova 73, 036 01 Martin
tel.: 043/4222630, fax: 043/4223382
e-mail: okresmt@strana-smer.sk
Námestovo okresný predseda: Ing. Ján Kadera, kaderajan10@gmail.com
e-mail: okresno@strana-smer.sk
Ružomberok okresný predseda: Ing. Milan Mojš
okresný podpredseda: Ing. Miroslav Štefček, PaedDr. Anna Paráková
Podhora 51, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/4320 767
e-mail: okresrk@strana-smer.sk
Turčianské Teplice okresný predseda: Ing. Miroslav Kovalčík
Horné Rakovce 34, 039 01 Turčianske Teplice
tel: 043/4924 240
email: okrestr@strana-smer.sk
Tvrdošín okresný predseda: Ján Krušpán
okresný podpredseda: Slavomír Korčuška
Trojičné námestie č. 191, 027 44 Tvrdošín
e-mail: okrests@strana-smer.sk
Žilina okresný predseda: Ing. Igor Líška
Komenského 6, 010 01 Žilina
tel., fax: 041/5624686
e-mail: okresza@strana-smer.sk

Prešovský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
PaedDr. Peter Šuca
Krajská tajomníčka:
Margaréta Gajdošová

Okresné organizácie SMER - SD v Prešovskom kraji

Popis
Kontakt
Bardejov
okresná predsedníčka: Ing. Mária Hankovská
okresný podpredseda: MUDr. Boris Hanuščák
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
tel.: 054/4746237
mobil: 0908 822 111 - Mária Fottová, okresná administrátorka
e-mail: okresbj@strana-smer.sk
Humenné okresná predsedníčka: PhDr. Jana Vaľová
Štefaniková 1518, 066 01 Humenné
tel/fax: 057/775 0190
mobil: 0905 955 296  - PhDr. Andrea Cholpová, okresná administrátorka
e-mail: okreshe@strana-smer.sk
Kežmarok okresný predseda: Oľga Vilčeková
Baštová 6, 060 01 Kežmarok
tel: 052/478 28 08
mobil: 0903 382 185 - Oľga Vilčeková, okresná administrátorka
e-mail: okreskk@strana-smer.sk
Levoča
okresný predseda: Štefan Rusňák
okresný podpredseda: PaedDr. Ján Ferko
Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
tel.: 053/45 101 44
mobil: 0907 171 373 - PaedDr. Ján Ferko, okresný administrátor
e-mail: okresle@strana-smer.sk
Medzilaborce okresný predseda : Ing. Ľuboš Martinák
okresný podpredseda: PhDr. Vladimír Kokuľa
Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
tel: 057/4432 366
mobil: 0905 707 650 - Mária Ufnárová, okresná administrátorka
e-mail: okresml@strana-smer.sk
Poprad okresný predseda: PaedDr. Peter Šuca
Nám. sv. Egídia 6/11, 058 01 Poprad
tel.: 052/77 21 359
mobil: 0918 884 458 - Mgr. Štefan Tokarčík, okresný administrátor
e-mail: okrespp@strana-smer.sk
Prešov okresný predseda: Róbert Tkáč
okresný podpredseda: Ing. Ľubomír Červenák, Ing. František Vaško
Bayerova 1, 080 01 Prešov
tel/fax: 051/77 22 612
mobil: 0907 849 136 -Viera Lišková, okresná administrátorka
email: okrespo@strana-smer.sk
Sabinov okresný predseda: Jaroslav Golodžej
okresný podpredseda: JUDr. Stanislav Ižarik
Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov
tel.: 051/74 95 639
mobil: 0904 124 884 - Daniela Molnárová, okresná administrátorka
e-mail: okressb@strana-smer.sk
Snina okresný predseda: Mgr. Michal Lukša
okresná podpredsedníčka: Mgr. Nadežda Sirková
Študentská 1442 - hl. pošta, 069 01 Snina
tel: 057/7621254
fax: 057/7625354
mobil: 0918 127 528 - Ing. Helena Macanová, okresná administrátorka
e-mail: okressv@strana-smer.sk
Stará Ľubovňa okresný predseda: Ing. Peter Sokol
podpredseda: Ing. Michal Drobňák
Nám. gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052/42 86 031
mobil: 0905 775 378 - Jozef Krajger, okresný administrátor
e-mail: okressl@strana-smer.sk
Stropkov okresný predseda: PaedDr. Michal Lipinský
Nám. SNP 545/16, 091 01 Stropkov
tel.: 054/71 81 900
mobil: 0915 944 721 - Mgr. Terézia Lipinská, okresná administrátorka
e-mail: okressp@strana-smer.sk
Svidník okresný predseda:
Sovietskych hrdinov 200/33 AB, 089 01 Svidník
tel: 0949 770 242 - Mgr. Martin Gonšenica, okresný administrátor
e-mail: okressk@strana-smer.sk
Vranov nad Topľou okresný predseda: Bc. Libor Šalata
okresný podpredseda: MUDr. Juraj Kuročka
Nám. Slobody 1, 093 03 Vranov nad Topľou
tel: 0905 913 976 - Marta Rapčová, okresná administrátorka
e-mail: okresvt@strana-smer.sk

Košický kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Emil Ďurovčík
Krajský tajomník:
Ing. Andrej Sitkár

Okresné organizácie SMER - SD v Košickom kraji

Popis
Kontakt
Košice I.
okresný predseda: Ing. Jozef Burian
okresný podpredseda: PhDr. Pavol Mutafov
Adresa pre doručovanie: Mlynská 27, 04001 Košice
e-mail: okreske1@strana-smer.sk
Košice II.
okresná predsedníčka:
okresný podpredseda: Ing. Ján Jakubov
Adresa pre doručovanie: Mlynská 27, 04001 Košice
e-mail: okreske2@strana-smer.sk
Košice III.
okresný predseda: Peter Švider
Adresa pre doručovanie: Mlynská 27, 04001 Košice
tel: 055/67 70 166
e-mail: okreske3@strana-smer.sk
Košice IV.
okresný predseda JUDr. Štefan Daňo
Adresa pre doručovanie: Mlynská 27, 04001 Košice
tel: 055/67 70 166
e-mail: okreske4@strana-smer.sk
Košice okolie
okresný predseda: Ing. František Petro
okresný podpredseda: Michal Rečka, JUDr. Ján Sokol - 0905 218 220
Mlynská 27, 040 01 Košice
tel: 055/6943 953
e-mail: okresks@strana-smer.sk
Gelnica
okresný predseda: Juraj Dral
okresný podpredseda: Milan Leskovjanský
Adresa pre doručovanie: Slovenská ulica č. 40, 056 01 Gelnica
tel: 053/4821 676
e-mail: okresgl@strana-smer.sk
Michalovce
okresný predseda: Viliam Záhorčák
okresná podpredsedníčka: PhDr. Jana Cibereová
Adresa pre doručovanie: Nám. Osloboditeľov č. 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/64 32 595
fax: 056 / 64 32 595
e-mail: okresmi@strana-smer.sk
Rožňava
okresný predseda:  Ján Vieloha
okresná podpredsedníčka: RSDr. Matilda Jakubíková
Adresa pre doručovanie: Pod Kalváriou 5, 048 01 Rožňava
e-mail: okresrv@strana-smer.sk
Sobrance
okresný predseda: MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
okresný podpredseda: Ján Falis
Adresa pre doručovanie: Komenského 11, 073 01 Sobrance
e-mail: okresso@strana-smer.sk
Spišská Nová Ves
okresný predseda: Vladimír Jančík
okresný podpredseda: Mgr. Ján Volný
Levočská č. 3, 052 01 Spišská Nová Ves
e-mail: okressn@strana-smer.sk
Trebišov
okresný predseda: Július Hajdu
okresný podpredseda: Mgr. Rastislav Petrovič
Adresa pre doručovanie: M. R. Štefánika 2393/29 (2.posch.), 075 01 Trebišov
tel.: 056/67 25 999
fax: 056/67 25 999
e-mail: okrestv@strana-smer.sk