Všeobecné informácie

Popis Kontakt
Generálny manažér  Ing. Marián Saloň, Phd.
tel: 02/4342 6297
e-mail: generalny.manager@strana-smer.sk
Sekretariát predsedu e-mail: sekretariat.predseda@strana-smer.sk
Mediálne oddelenie e-mail: tlacove@strana-smer.sk
Tajomník Klubu poslancov NR SR za SMER - SD Mgr. Alžbeta Bečarová
tel: 02 / 5972 1395, 5972 1397
e-mail: klubsmer@nrsr.sk, tajomnik.smer@nrsr.sk
Medzinárodná tajomníčka strany SMER - SD
International secretary of SMER - SD
Mgr. Katarína Roth Neveďalová
e-mail: international@strana-smer.sk


Bratislavský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda
JUDr. Martin Glváč
Krajská tajomníčka: Zuzana Demovičová

Okresné organizácie SMER - SD v Bratislavskom kraji

Popis
Kontakt
Bratislava - mesto
predseda: Mgr. Ján Mažgút
Adresa pre doručovanie: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
e-mail: oobamesto@strana-smer.sk , 0905 664 341
Malacky
okresný predseda: František Friala, 0903 446 820
Adresa pre doručovanie: Štúrova 68, 901 01 Malacky
e-mail: okresma@strana-smer.sk
Pezinok
okresný predseda: JUDr. Justin Sedlák, 0911 116 811
okresný podpredseda: Mgr. Dávid Šípoš, 0905 666 425
PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M, 0904 452 375
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
e-mail: okrespk@strana-smer.sk
Senec
okresný predseda: JUDr. Boris Susko, PhD.
okresná podpredsedníčka: MUDr. Emese Dobošová, 0905 665 867
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
e-mail: okressc@strana-smer.sk

Trnavský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Augustín Hambálek
Krajská tajomníčka:
Alžbeta Janičinová

Okresné organizácie SMER - SD v Trnavskom kraji

Popis
Kontakt
Dunajská Streda
okresný predseda: PhDr. Richard Kmeť
okresný podpredseda: Ing. Tibor Juhos
okresná administrátorka: Bc. Veronika Juhászová, 0910 239 041
Korzo B. Bartóka 18, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 0910/239 041
e-mail: okresds@strana-smer.sk
Galanta okresný predseda: MUDr. Jozef Valocký
okresná podpredsedníčka: Viera Kosíková
okresná administrátorka: Lucia Galambošová, 0951 648 920
Adresa pre doručovanie: Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta
tel.: 0917/721 281                                                                
e-mail: okresga@strana-smer.sk
Hlohovec okresný predseda: Ing. Milan Mihálik
okresný podpredseda: Ing. Jozef Burcl
okresný administrátor: Ing. Jozef Burcl
Pri cintoríne 5A, 920 01 Hlohovec
tel.: 0917/721 281                                                                
e-mail: okreshc@strana-smer.sk
Piešťany
okresný predseda: Ing. Ján Horváth
okresný podpredseda: Mária Beňová
okresný administrátor: Pavol Steinecker, 0910 239 039
Kukučínova 21, 921 01 Piešťany
tel.: 0910/239 039
e-mail: okrespn@strana-smer.sk
Senica okresný predseda: Ing. Vladimír Kocourek
okresný podpredseda: Ing. Ján Kovár
okresný administrátor: Ing. Anton Mošať, 0949 297 695
Hurbanova 517, 905 01 Senica
tel.: 0917/721 281                                                                
e-mail: okresse@strana-smer.sk
Skalica okresný predseda: Bc. Peter Flamík
okresný podpredseda. Ing. Anton Bobrík
okresná administrátorka: Evamária Veselská, 0910 239 040
Sasinkova 14, 909 01 Skalica
tel.: 0910/239 040
e-mail: okressi@strana-smer.sk
Trnava okresný predseda: Ing. Marián Kovačócy
okresný podpredseda: Ing. Anton Pobjecký
okresná administrátorka: Alžbeta Janičinová, 0917 354 775
Sladovnícka 29, 917 01 Trnava
tel.: 0948/518 067
e-mail: okrestt@strana-smer.sk

Nitrianský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Mgr. Marián Kéry
Krajský tajomník:
Mgr. Ján Vozár

Okresné organizácie SMER - SD v Nitrianskom kraji

Popis
Kontakt
Komárno
okresný predseda: Mgr. Vladimír Matejička
okresný podpredseda: Ing. Zuzana Matejičková, 0905 861 569
tel.: 0904 463 330
Rákocziho 38, 945 01 Komárno
e-mail: okreskn@strana-smer.sk
Levice
okresný predseda: Ing. Rastislav Juhár
okresný podpredseda: Bc. Milan Halúz
Tyršova 4, 934 03 Levice
tel.: 036/6317950
fax: 036/6317950
e-mail: okreslv@strana-smer.sk
Nitra
okresný predseda: PhDr. Juraj Richter
okresný podpredseda: Ing. Marek Illéš
Farská 5, 949 01 Nitra
tel: 037/6525370
fax: 037/6525370
e-mail: okresnr@strana-smer.sk
Nové Zámky
okresný predseda: Ing. Marek Oremus
Komárňanská 39, 940 65 Nové Zámky - len na doručovanie písomností
tel: 035/ 640 33 19
e-mail: okresnz@strana-smer.sk
Šaľa
okresný predseda: Ing. František Mrázik
okresný podpredseda:  Ing. Helena Psotová
Adresa pre doručovanie: Hlavná č. 2186/73A, 927 01 Šaľa
tel.: 0915 090 849
e-mail: okressa@strana-smer.sk
Topoľčany
okresný predseda: PaedDr. Pavol Goga
okresná podpredsedníčka: Mgr. Janka Krahulíková
Pribinova 14, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/5322108
e-mail: okresto@strana-smer.sk

Zlaté Moravce
okresný predseda: Mgr. Zita Koprdová
okresný podpredseda: Mgr. Milan Galaba
Nám. A. Hlinku 11, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/6421355
fax: 037/6421355
e-mail: okreszm@strana-smer.sk

Trenčiansky kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ing. Jaroslav Baška
Krajský tajomník:
JUDr. Juraj Hajšo
Krajská administrátorka:
Viera Rosecká, 0904 352 937

Okresné organizácie SMER - SD v Trenčianskom kraji

Popis
Kontakt
Trenčín
okresný predseda: Pavol Krištofík
Legionárska 78, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6526797
fax: 032/6526796
e-mail: okrestn@strana-smer.sk
Bánovce nad Bebravou okresný predseda: Ing. Michal Kapuš
Adresa pre doručovanie: Textilná 4, 957 04 Bánovce nad Bebravou
tel: 0915 551 013
e-mail: okresbn@strana-smer.sk
 
Ilava okresný predseda: Bc. Rastislav Čepák
Mierové námestie 3, 019 01 Ilava
e-mail: okresil@strana-smer.sk
Myjava
okresný predseda: Peter Podmajerský
okresný podpredseda: Mgr. Ján Podmajerský
Vankovia 797, 907 03 Myjava
e-mail: okresmy@strana-smer.sk
Nové Mesto nad Váhom okresný predseda: Kvetoslava Hejbalová
Fraňa Kráľa 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7717035
web: http://smer-nmnv.sk
e-mail: okresnm@strana-smer.sk
Partizánske okresná predsedníčka: PhDr. Mária Janíková
okresný podpredseda: Dr. Pavol Dorman
Februárová 152, P.O.BOX 84, 958 01 Partizánske
e-mail: okrespe@strana-smer.sk
Považská Bystrica okresný predseda: Ing. Jozef Smatana
Adresa pre doručovanie: A. Hlinku 26, 017 01 Považská Bystrica
e-mail: okrespb@strana-smer.sk
Prievidza okresný predseda: Ing. Róbert Orság
okresný podpredseda:
Východná 20, 917 01 Prievidza
tel.: 046/5426174
e-mail: okrespd@strana-smer.sk
Púchov okresný predseda: Ing. Milan Panáček
okresný podpredseda: Bc. Jozef Hollan
1. mája 1456, 020 01 Púchov
tel: 042/4631527
e-mail: okrespu@strana-smer.sk

Banskobystrický kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
MUDr. Jozef Ježík
Krajský tajomník:

Okresné organizácie SMER - SD v Banskobystrickom kraji

Popis
Kontakt
Banská Bystrica
okresný predseda: Mgr. Daniel Karas
Robotnícka 1, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4142484
e-mail: okresbb@strana-smer.sk
Banská Štiavnica
okresný predseda: Ing. Marian Zimmermann
okresný podpredseda: Ing. Štefan Šulek
Kolpašská 10, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/381 0328
e-mail: okresbs@strana-smer.sk
Brezno
okresný predseda: Viliam Hláčik
okresný podpredseda: Roman Romančík
Adresa pre doručovanie: Nám. M.R. Štefánika 48, 977 01 Brezno
tel., fax: 048/6114136
e-mail: okresbr@strana-smer.sk
Detva
okresný predseda: Ing. Ladislav Bódi
Záhradná 11, 962 12 Detva
tel: 045/5459262
e-mail: okresdt@strana-smer.sk
Krupina
okresný predseda: RNDr. Marián Siekela
Svätotrojičné námestie 20, 963 01 Krupina
tel: 0949 115 715
e-mail: okreska@strana-smer.sk
Lučenec
okresný predseda: Mgr. Jana Haláková
okresný podpredseda: Ján Ambróš
Partizánska 17, 984 01 Lučenec
tel.: 0907 811 725
e-mail: okreslc@strana-smer.sk
Poltár

Okresný predseda: Igor Melicher
Adresa pre doručovanie: Železničná 2, 987 01 Poltár
tel./fax: 047/422 3228
e-mail: okrespt@strana-smer.sk
Revúca
okresný predseda: Mgr. Ondrej Bafia
Adresa pre doručovanie: Tomášikova 53, 050 01 Revúca
tel.: 058/442 1484
e-mail: okresra@strana-smer.sk
Rimavská Sobota
okresný predseda: Ing. Ivan Hazucha
okresný podpredseda: JUDr. Pavel Struhár
Mikszátha 35, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/563 3935
e-mail: okresrs@strana-smer.sk
Veľký Krtíš
okresný predseda: Mgr. Jozef Cuper
okresný podpredseda:
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 047/483 0114
e-mail: okresvk@strana-smer.sk
Zvolen
okresný predseda: Ján Gubčo
okresný podpredseda:
J. Jesenského 284/32, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 5374
e-mail: okreszv@strana-smer.sk
Žarnovica
okresná predsedníčka: Mgr. Viera Šedivcová
Námestie Slovenského národného povstania 1679 (vľavo, vo dvore), 966 81 Žarnovica
tel.: 045/681 2288
fax: 045/681 3200
e-mail: okreszc@strana-smer.sk
Žiar nad Hronom
okresný predseda: Ing. Ľubomír Meliš
Nám. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom
tel/fax: 045/673 4452
e-mail: okreszh@strana-smer.sk

Žilinský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Ján Kvorka
tel.: 0903 744 721  
Krajská tajomníčka:
Jana Slezáčková
tel.: 0902 355 595

Okresné organizácie SMER - SD v Žilinskom kraji

Popis
Kontakt
Bytča
okresný predseda: Marián Múdry
okresný podpredseda: Mgr. Andrej Gallo, MBA
Adresa pre doručovanie: Thurzova 968/17, 014 01 Bytča
tel.: 041/5523348
e-mail: okresby@strana-smer.sk
Čadca okresný predseda: Ľudmila Galusová
okresný podpredseda: Ing. Pavol Valárik
Palárikova 2845/26 A, 022 01 Čadca
tel.: 0907 415 236
e-mail: okresca@strana-smer.sk
Dolný Kubín okresný predseda: PaedDr. Ľubomír Bláha
Alej Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín
tel: 0905 285 879
e-mail: okresdk@strana-smer.sk
Kysucké Nové Mesto
okresný predseda: Ing. Vladimír Macášek
okresný podpredseda: Mgr. Jozef Jedinák
Belanského č. 193, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 0948 398 211
e-mail: okreskm@strana-smer.sk
Liptovský Mikuláš okresný predseda: Marián Vojtík
okresný podpredseda: Bc. Marián Vozárik
J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0918 549 882
e-mail: okreslm@strana-smer.sk
Martin okresná predsedníčka: Bibiana Pánisová
okresný podpredseda: Roman Maťko
Kollárova 73, 036 01 Martin, iba adresa na doručovanie
tel.: 0907 388 140
e-mail: okresmt@strana-smer.sk
Námestovo okresný predseda: Ing. Ján Kadera
okresný podpredseda: Anton Klimčík
Plátennícka 879/11, 029 57  Námestovo
tel.: 0907 831 157
e-mail: okresno@strana-smer.sk
Ružomberok okresný predseda: Ing. Milan Mojš
okresný podpredseda: Ing. Miroslav Štefček, PaedDr. Anna Paráková
Podhora 51, 034 01 Ružomberok
tel.: 0915 958 174
e-mail: okresrk@strana-smer.sk
Turčianske Teplice okresný predseda: Ing. Miroslav Kovalčík
okresný podpredseda: Ing. Marián Ličko
Horné Rakovce 34, 039 01 Turčianske Teplice
tel: 0907 815 932
email: okrestr@strana-smer.sk
Tvrdošín okresný predseda: Ing. Ján Krušpán
okresný podpredseda: Slavomír Korčuška
ul. Mieru 556, 029 01 Trstená
e-mail: okrests@strana-smer.sk
Žilina okresný predseda: Ing. Igor Líška
okresný podpredseda: Mgr. Anton Trnovec
Komenského 6, 010 01 Žilina
tel.: 0908 209 051
e-mail: okresza@strana-smer.sk

Prešovský kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
PaedDr. Peter Šuca
Krajská tajomníčka:
Margaréta Gajdošová, 0903/540 680

Okresné organizácie SMER - SD v Prešovskom kraji

Popis
Kontakt
Bardejov
okresný predseda: Mgr. Martin Jutka
okresná administrátorka: Mária Hankovská
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
tel.: 0904 626 331, 054/474 62 37
e-mail: okresbj@strana-smer.sk
Humenné okresná predsedníčka: PhDr. Jana Vaľová
Lipová 20, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 01 90
e-mail: okreshe@strana-smer.sk
Kežmarok okresný predseda: Oľga Vilčeková
okresná administrátorka: Oľga Vilčeková, 0903 382 185
Baštová 6, 060 01 Kežmarok
tel: 052/478 28 08
e-mail: okreskk@strana-smer.sk
Levoča
okresný predseda: Štefan Rusňák
okresný podpredseda: PaedDr. Ján Ferko
okresný administrátor: PhDr. Ján Ferko, 0907 171 373
Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 01 44
e-mail: okresle@strana-smer.sk
Medzilaborce okresný predseda : Ing. Ľuboš Martinák, 0907 207 555
okresný podpredseda: PhDr. Vladimír Kokuľa
Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
mobil: 0905 707 650 - Mária Ufnárová, okresná administrátorka
e-mail: okresml@strana-smer.sk
Poprad okresný predseda: Ing. Juraj Jackuliak
okresný administrátor: Marek Kruček – 0905 113 586
Nám. sv. Egídia 6/11, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 13 59
e-mail: okrespp@strana-smer.sk
Prešov okresný predseda: Ing. Ľubomír Červeňák
okresný podpredseda: Ing. František Vaško
Bayerova 1/B, 080 01 Prešov
tel/fax: 051/772 26 12 - Miriam Crescini, okresná administrátorka
email: okrespo@strana-smer.sk
Sabinov okresný predseda: Mgr. Ladislav Magyar
okresný podpredseda: Peter Kandráč
Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov
tel.: 051/749 56 39
mobil: 0904 124 884 - Daniela Molnárová, okresná administrátorka
e-mail: okressb@strana-smer.sk
Snina okresný predseda: Mgr. Michal Lukša, MBA.
okresná administrátorka: Diana Lukáčová, 0908 489 700
Študentská 1442 - hl. pošta, 069 01 Snina
tel: 057/762 12 54
e-mail: okressv@strana-smer.sk
Stará Ľubovňa okresný predseda: Ing. Peter Sokol
okresný administrátor: Bc. Maroš Kočiš   0903 825 196
Nám. gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052/428 60 31
e-mail: okressl@strana-smer.sk
Stropkov okresný predseda: Ing. Jozef Kačmár
okresná administrátorka: Mgr. Terézia Lipinská, 0915 944 721
Nám. SNP 545/16, 091 01 Stropkov
tel.: 054/718 19 00
e-mail: okressp@strana-smer.sk
Svidník okresný predseda: Mgr. Martin Gonšenica
okresná administrátorka: Mgr. Rozália Gonšenicová, 0918 907 741
Sovietskych hrdinov 200/33 AB, 089 01 Svidník
tel.: 0949 770 242
e-mail: okressk@strana-smer.sk
Vranov nad Topľou okresný predseda: Peter Goga
okresný podpredseda: MUDr. Juraj Kuročka
Nám. Slobody 1, 093 03 Vranov nad Topľou
Ing. Milan Šalata, okresný administrátor
tel.: 0905 563 992
e-mail: okresvt@strana-smer.sk

Košický kraj

Popis
Kontakt
Krajský predseda:
Viliam Záhorčák
Krajský tajomník:
Ing. Andrej Sitkár

Okresné organizácie SMER - SD v Košickom kraji

Popis
Kontakt
Košice - mesto
okresný predseda: Ing. Andrej Sitkár
okresný podpredseda: PhDr. Pavol Mutafov
Adresa pre doručovanie: Mlynská 27, 040 01 Košice
e-mail: okreskemesto@strana-smer.sk
Košice - okolie
okresný predseda: Ing. František Petro
okresný podpredseda: Michal Rečka, Mgr. Radka Šimko 0910/898 384
Mlynská 27, 040 01 Košice
tel: 055/6943 953
e-mail: okresks@strana-smer.sk
Gelnica
okresný predseda: Juraj Dral
okresný podpredseda: Ján Blaškovan
Adresa pre doručovanie: Slovenská ulica č. 40, 056 01 Gelnica
tel: 053/4821 676
e-mail: okresgl@strana-smer.sk
Michalovce
okresný predseda: Ing. Peter Voľanský
okresná podpredsedníčka: PhDr. Jana Cibereová
Adresa pre doručovanie: Nám. Osloboditeľov č. 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/64 32 595
fax: 056/64 32 595
e-mail: okresmi@strana-smer.sk
Rožňava
okresný predseda:  Dr. Mikuláš Gregor
okresná podpredsedníčka: RSDr. Matilda Jakubíková
Adresa pre doručovanie: Pod Kalváriou 5, 048 01 Rožňava
e-mail: okresrv@strana-smer.sk
Sobrance
okresný predseda: MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
okresný podpredseda: Ján Falis
Adresa pre doručovanie: Kúpeľná 66, 073 01 Sobrance
tel.: 0915/844855
e-mail: okresso@strana-smer.sk
Spišská Nová Ves
okresný predseda: Ing. Branislav Rusiňák, tel.: 0902 110 142
okresný administrátor: Vladimír Olšavský, tel.: 0905 839 585
Levočská č. 3, 052 01 Spišská Nová Ves
e-mail: okressn@strana-smer.sk
Úradné hodiny: štvrtok 15:30 - 17:00
Trebišov
okresný predseda: Ing. Július Hajdu, 0948/021 177
okresný podpredseda: Mgr. Rastislav Petrovič, 0911/669 133
Adresa pre doručovanie: M. R. Štefánika 2393/29 (2.posch.), 075 01 Trebišov
tel.: +421 908 213 750
       +421 056/672 5999
e-mail: okrestv@strana-smer.sk