Pomoc spotrebiteľom - nové príručky!🍀

16.04.2024 Blogy Blogy

Ochrana práv spotrebiteľa je jedným zo základných pilierov EÚ 

Právničky Jana Pajtašová a Jana Tilňaková z občianskeho združenia Pomoc spotrebiteľom s dlhoročnými praktickými skúsenosťami z oblasti spotrebiteľského sa snažia oboznámiť čo najširšiu spotrebiteľskú verejnosť s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z postavenia spotrebiteľa. 

Je dôležité edukovať spotrebiteľskú verejnosť, ako sa brániť a chrániť pred nekalými obchodnými praktikami obchodníkov, bánk, nebankových spoločností, správcovských spoločností, dražobných spoločností, atď. 

Z praxe je zrejmé, že osobný kontakt je najdôležitejší, preto budú edukovať formou osobných prednášok, kde na praktických príkladoch budú :

  • poskytovať bezplatné právne poradenstvo v konkrétnej právnej veci,
  • informovať o možnostiach procesnej obrany v konkrétnych spotrebiteľských sporoch,
  • a oboznámia Vás s platnou legislatívou a judikatúrou.

Oblasť ochrany práv spotrebiteľa v sebe zahŕňa témy ako napríklad: 

  • nákup tovarov a služieb, ich reklamácia, 
  • nákup tovarov a služieb cez internet, ich reklamácia, odstúpenie od zmluvy,
  • exekúcie a exekučné konanie, 
  • oblasť finančného spotrebiteľa – spotrebné úvery, krátkodobé pôžičky a ich následné splácanie, 
  • mimoexekučné zrážky zo mzdy 
  • výkon záložného práva dobrovoľnou dražbou. 

Vysvetlia Vám zrozumiteľným spôsobom okrem iného rozdiel medzi exekučnými a mimoexekučnými zrážkami zo mzdy, ako sa proti nim brániť. 

Naučia Vás na čo sa sústrediť pri objednávaní tovaru z internetu a taktiež objasnia postup, ako správne tovar vrátiť alebo reklamovať jeho vady. 

Vedia Vám poskytnúť pomoc pri zosplatnení úveru – pri výzve veriteľa (banky alebo nebankovej spoločnosti), aby dlžník pre nesplácanie dlhu naraz uhradil celý dlh. 

Ako jedny z mála na Slovensku sa roky špecializujú na pomoc tým spotrebiteľom, ktorým hrozí dražba obydlia alebo dražba už prebehla.

Máme vedomosť o zriadení  "dlhových poradní". Nič Vám však nebráni osloviť okrem dlhovej poradne aj obe Jany z OZ Pomoc spotrebiteľom (prípadne Centrum právnej pomoci).  Pretože našou prioritou je pomoc spotrebiteľom, nie sanovanie veriteľov.  

OZ Pomoc spotrebiteľom má vybudovanú sieť advokátov, na ktorých sa v prípade potreby môžu spotrebitelia - ak je to nutné - obrátiť.

Kontakt v prípade potreby právnej rady: pomocspotrebitelom@strana-smer.sk


Príručky na stiahnutie: