Občiansky preukaz aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov

03.12.2019 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Od 1. decembra je účinný nový zákon o občianskych preukazoch, ktorý vychádza v ústrety elektronickému zdravotníctvu. Prináša aj množstvo noviniek, ktoré ministerstvo vnútra pripravilo na základe požiadaviek verejnosti.

Jednou z nich je možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov. Maloletí mohli doteraz kvôli cestovaniu požiadať o pas, čo je finančne nákladnejšie. Odteraz budú môcť na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách, ako napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko a Čierna Hora používať občianske preukazy, ktoré sa na tento účel budú vydávať s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. Deťom do 6 rokov to bude s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

Správny poplatok za vydanie detského občianskeho preukazu bude 4,50 eura, čo je približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov. Samozrejme, aj tu platí, že o detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov.

Zdroj: https://www.facebook.com/denisa.sakova/posts/1166041353590908