Potrebujeme rozvoj kultúry na celom slovensku

22.04.2020 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Dnes som sa zúčastnila už v poradí druhého zasadnutia výboru NR SR pre kultúru a médiá. Na minulom výbore som dala návrh pre televíziu RTVS, aby koordinovala programy na programoch RTVS 2 a 3 aj s ministerstvom
školstva, nakoľko žiaci a študenti sú momentálne doma a určite je potrebné vysielať aj relácie, ktoré korelujú s učebnými osnovami škôl.

Táto moja pripomienka bola schválená aj v uznesení výboru. Dnes sme sa venovali programovému vyhláseniu vlády za účasti ministerky Natálie Milanovej. Pozitívne hodnotím v programovom vyhlásení, že sa budú rozvíjať kreatívne centrá aj v regiónoch a taktiež záujem ministerstva o knižnice, ktoré by mali spĺňať funkciu komunitných centier pre rôzne generácie, či ochranu kultúrnych pamiatok.

Určite by som chcela upriamiť pozornosť na fond pre podporu kultúry národnostných menšín a to práve z dôvodu, že pochádzam z oblasti, kde vedľa seba žije viacero národnostných menšín. K tejto agende, ale aj k ďalším častiam v programovom vyhlásení sa chystám vystúpiť v pléne a venovať sa tejto problematike.
Zdroj:  https://www.facebook.com/jana.valova.oficialna.stranka/posts/2672877579613534