Rád by som ocenil prácu samospráv, zamestnancov na úradoch, či obecných, mestských i krajských poslancov počas pandémie.

03.09.2020 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Ďakujem im za aktívnu účasť, vysoké pracovné nasadenie, reakcie, opatrenia, obmedzenia a obyvateľom za disciplínu. A v neposlednom rade chcem vysloviť veľkú vďaku ľuďom v prvej línii, na ktorých sa zabudlo a často aj zabúda.“

Aj týmito slovami som sa prihovoril primátorkám, starostkám, primátorom i starostom na Valnom zhromaždení Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, ktoré zastrešuje 174 miest a obcí. Spoločne so mnou sa stretnutia zúčastnil aj kolega Jozef Habánik.

Veľmi dobre si uvedomujem aktuálnu situáciu s pandémiou koronavírusu, ktorá zasiahla aj Slovensko a bytostne sa dotýka aj miest a obcí v našom regióne. Určite nie je ľahké v tejto dobe zabezpečiť hladké fungovanie života v mestách a obciach. Musí prísť k ráznej pomoci od vlády Slovenskej republiky. Rozvoj samospráv je priamo úmerný s pomocou vlády, keďže mestá i obce prišli o veľké peniaze z príjmu na podielových daniach.

Okrem pomoci však prichádzajú ďalšie návrhy, ktoré ešte viac zaťažia rozpočty samospráv. Ide najmä o novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona o Environmentálnom fonde. Plne podporujem pripomienky ZMOS-u, aby sa povinnosť triedenia kuchynského odpadu z domácností v zákone o odpadoch stanovila pre všetky samosprávy s ročným odkladom a s účinnosťou od 1. januára 2022. Ako člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie budem tento váš návrh podporovať aj v Národnej rade Slovenskej republiky.

Za seba môžem povedať, že budem prvý, kto bude v Národnej rade Slovenskej republiky bojovať za výraznú pomoc pre mestá a obce. Pomoc prísť musí, inak to môže mať fatálne dôsledky.Zdroj: https://www.facebook.com/richardtakac2018/posts/2623005168009659