ÚSTAVA A DÔCHODKOVÝ VEK

10.09.2019 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Návrh, ktorý som v stredu predložil na vládu, sme s poslancami pripravili tak, aby v citlivej miere a udržateľným spôsobom do istej miery vybalansoval rozdiely medzi niektorými ročníkmi žien, ktorých sa nedotknú výhody zastropovania dôchodkového veku. Ženy, ktorým doposiaľ výchova dieťaťa dôchodkový vek neovplyvnila, tak pôjdu do dôchodku ešte skôr. Návrh sme pripravili napriek tomu, že sa poslednými zmenami voči týmto ženám neudiala žiadna diskriminácia. Zastropovanie dokonca ešte znížilo predtým výrazné rozdiely vo veku odchodu do dôchodku pri niektorých ročníkoch žien, matiek. Citlivo však vnímame ich postoj, pretože prirodzene si až teraz po 15 rokoch bytostne uvedomujú dôsledky starších zmien, ktoré sa pre ne dnes stali aktuálnymi.
Zároveň ma mrzí, že zníženie dôchodkového stropu za výchovu dieťaťa bolo od začiatku zo strany laickej a, žiaľ, aj časti odbornej verejnosti nesprávne interpretované. Samotná Ústava SR hovorí, že za výchovu detí sa v zmysle ústavy znižuje iba hranica maximálneho dôchodkového veku, a teda 64 rokov sa zníži na 63,5 roka, 63 rokov alebo 62 a pol roka. Vek odchodu do dôchodku žien narodených v rokoch 1958 a 1959 s dvomi deťmi by však bol stále nižší ako dôchodkový vek určený stropom pre mladšie ročníky, ktorých sa už dotkne zastropovanie. Aj napriek tomu sme týmto ženám vyšli v ústrety a už na aktuálnej schôdzi NR SR budú o tejto zmene rokovať poslanci.


Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1277399549097840&id=889169094587556