Zdravotníctvo

13.06.2023

Zdravotníctvo

  • SMER – SSD považuje zvýšenie platby štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov za nevyhnutné.
  • Stabilizácia napätej situácie v zdravotníctve, postupná modernizácia zdravotníctva a uľahčenie prístupu ľudí k zdravotnej starostlivosti.
  • SMER – SSD bude viesť pravidelný dialóg so stavovskými zdravotníckymi organizáciami pre obnovenie štandardnej, nekonfliktnej a pokojnej atmosféry v zdravotníckom sektore.
  • SMER – SSD využije partnerstvo súkromného a verejného sektora (PPP) pre program modernizácie a výstavby nových zdravotníckych zariadení.
  • V prípade výstavby novej štátnej nemocnice v Bratislave (Rázsochy) SMER – SSD nadviaže na všetky doteraz prijaté rozhodnutia a navrhovaný spôsob financovania tohto projektu.
  • V oblasti vzdelávania SMER – SSD zjednoduší postgraduálne vzdelávanie lekárov a zabezpečí vhodné podmienky pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov s cieľom podporiť a zatraktívniť tieto profesie.
  • V spolupráci so stavovskými zdravotníckymi organizáciami SMER – SSD príjme motivačné opatrenia na návrat lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov na Slovensko.
  • SMER – SSD sa nebude vyhýbať kontroverzným stabilizačným mechanizmom na udržanie absolventov LF na Slovensku.
  • SMER – SSD je presvedčený o efektivite a nevyhnutnosti preventívnych programov podpory zdravia a výchovy k zdravia a v tomto duchu bude k nim pristupovať.  
  • Jednou z priorít strany SMER – SSD bude aj ochrana a zlepšenie stavu duševného zdravia občanov SR, ktoré sa spolu s kvalitou života a spokojnosti Slovákov a Sloveniek v posledných pár rokoch dramaticky zhoršilo.