Európa môže dokázať, že zdravá planéta a zdravá ekonomika sa nevylučujú

13.12.2019 Články, Facebook Články, Facebook

Avizovaný návrh "zelenej dohody" o klimatickej neutralite do roku 2050 je na svete. Ide o azda najväčší projekt našej generácie. Šéfka European Commission Ursula von der Leyen ma v tejto súvislosti požiadala, aby som vyčíslil našu prípadnú nečinnosť. A tu je zopár príkladov toho, keby sme nekonali:
- každoročne 90-tisíc úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav
- pol milióna ľudí vystavených záplavám
- 40-percentný pokles čo do dostupnosti vody v južnej Európe
- alebo 20-percentný nárast cien potravín v roku 2050.
Náklady plynúce z nečinnosti by rozhodne prevýšili náklady spojené s prechodom na klimatickú neutralitu.

Európa už dokázala, že zdravá planéta a zdravá ekonomika sa nevylučujú. Medzi rokmi 1990 a 2018 sme znížili emisie skleníkových plynov o 23 percent, pričom ekonomika narástla o 61 percent.

Teší ma ale citlivý prístup, ktorý sme zvolili. "Zelená dohoda" môže uspieť len vtedy, ak bude férová a ak zohľadní, že niektoré odvetvia, regióny či krajiny majú horšiu štartovaciu pozíciu. Vytvoríme preto mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý nadviaže na moju iniciatívu pre uhoľné regióny, aby sme podali pomocnú ruku tam, kde je to potrebné.


podpredseda EK Maroš Šefčovič


Zdroj: https://www.facebook.com/MarosSefcovic/posts/2860188780700569