Koaliční poslanci sa znova snažia v parlamente presadiť nezmysel ako hrom

17.09.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Rozhodnutie koaličných poslancov zákonom uznať komunizmus za režim, ktorý je odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny je len dôkazom toho, ako málo vedia o spoločenských vedách. o histórii a o tom, čo znamenajú konkrétne pojmy.

Žiadny súdny človek nemôže zastávať politické procesy z 50. rokov minulého storočia alebo činy, ktoré sa udiali počas obdobia kedy viedol ZSSR Stalin či Brežnev. Ale zovšeobecňovať celý minulý režim a celú ideológiu len na niektoré činy je demagógia. V minulom režime bolo aj mnoho pozitívnych vecí, ktoré napomáhali rozvoju sociálnych a ekonomických podmienok obyvateľstva.

A to sa stále bavíme len o forme režimu, nie o ideológii ako takej. Dávať komunizmus na roveň fašizmu či nacizmu je čistý nonsens. Fašizmus a Nacizmus majú už priamo vo svojich základných tézach likvidáciu určitých skupín obyvateľstva, kým v základných tézach komunizmu je celosvetová rovnosť ľudí, materiálny blahobyt a mierový život. To, že sa jeho uplatňovanie zvrhlo v určitej dobe do zlej realizácie neznamená, že môžeme celú ideológiu kriminalizovať.

Ak máme používať rovnakú logiku, tak poďme aj kapitalizmus označiť za zločinný režim, ktorý popiera základné ľudské práva a slobody, ktorý je odsúdeniahodný a zločinný. Veď bola to práve kapitalistická Veľká Británia, ktorá uviedla do života koncentračné tábory a nechala vyhladovať veľkú časť Indie. Bolo to práve kapitalistické Chile, ktoré popravovalo ľavicovo zmýšľajúcich ľudí na štadiónoch. Sú to práve kapitalistické režimy, ktoré vykorisťujú štáty Afriky a juhovýchodnej Ázie, kradnú im nerastné bohatstvo a za cenu prácu pár centov na hodinu nútia ľudí žiť v chudobe, ako novodobých otrokov.

Keď tak, poďme rovnakú logiku aplikovať na všetko. Ale potom musíme v zápätí uviesť do života úplne novú ideológiu, ekonomický systém a režim, lebo všetky ostatné sú zdiskreditované.

Ja osobne si veľmi vážim mnoho komunistov. Či už ide o tých, ktorí tvorili veľkú časť bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní, či už ide o Alexandra Dubčeka alebo Gustáva Husáka. Vážim si komunistov z južnej Ameriky, ktorí sa snažili o lepšie miesto pre život pre všetkých ľudí. Vážim si aj Dalajlámu, ktorý sám o sebe hovorí, že je komunista. Ideme teda odpísať aj týchto ľudí? Zrušíme námestie Alexandra Dubčeka, na ktorom stojí parlament, a ktorý je jedna z našich najväčších osobností len kvôli rozmaru pár pravičiarov?

Tak ako teraz aj vždy. Odsudzovať komunizmus ako ideológiu a dávať jej demagogicky len vybrané nálepky je prejav maximálnej hlúposti a ak by to malo prejsť budem skúmať všetky dostupné právne prostriedky, aj na európskej úrovni, ako tento nezmysel zvrátiť. Preto pevne verím, že táto absurdita neprejde.

Tu je jedna knižka, ktorú odporúčam na prečítanie našim pravicovým priateľom, nech trochu precitnú zo svojej nenávisti a zaslepenosti.Zdroj: https://www.facebook.com/generaciamladejlavice/posts/3316998378525440