Ministri sa boja konfrontácie!

08.10.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Titulok jasne vystihuje aktuálnu politickú situáciu. Poslanci vládnej koalície neschválili bod programu Národnej rady SR. Nič viac sme nechceli, len, aby povedali, ako idú využiť štátne peniaze na pomoc ľuďom počas pandémie. A rovnako to dopadlo aj na Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Sumár dnešného dňa:

  • na zasadnutí výboru sa o programe hlasovalo až krát! Až ho napokon neschválili...
  • do bodu rôzne som navrhol prerokovať aj iné témy, napokon sme sa k nim dostali akurát vo voľnej diskusii
  • minister životného prostredia Ján Budaj nezmyselne a v zrýchlenom konaní robil zmenu Zákona o odpadoch. Dokonca deklaroval, že sa k tejto téme uskutoční odborná diskusia za účasti všetkých členov Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Tá sa v utorok aj konala, ale pozval len predsedu výboru zo Sme rodina. 
  • opakovane, napriek tomu, že sme to jednomyseľne schválili niekoľko výborov dozadu, odmietajú na rokovanie prizvať generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu, ktorá má prísť vysvetliť zvyšovanie obvyklého nájomného pre poľnohospodárov a organizačnú zmenu na SPF. Údajne má prísť na najbližšie zasadnutie výboru. Som zvedavý 

Dohodli sme sa na tom, že si zavoláme zástupcov SPPK, SPK a iných združení chovateľov hospodárskych zvierat, aby sme prediskutovali aktuálne problémy, ktoré trápia poľnohospodárov.Zdroj: https://www.facebook.com/richardtakac2018/posts/2655094304800745