NÁRODNÁ RADA SR SCHVÁLILA NÁVRH ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

03.12.2019 Články, Facebook Články, Facebook

Dnes parlament schválil vládny návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovalo zaň 78 poslancov, teda nielen členovia vládnej koalície. Slovensko bude mať kompromisný rozpočet so silným sociálnym akcentom.

Vždy som zdôrazňoval, že ruka v ruke so širokými sociálnymi opatreniami musí ísť aj rozpočtová zodpovednosť. Počas svojho vládnutia Smer nadobro vyvrátil mantru pravicových ekonómov, že ľavica vie len rozdávať. Vďaka nášmu prístupu zodpovedného hospodára dnes máme zdravé verejné financie a môžeme sa o hospodárske úspechy štátu deliť priamo s ľuďmi.

Rozpočet sme pripravovali v čase, kedy začala spomaľovať svetová ekonomika a nad niektorými hospodárskymi veľmocami sa objavila hrozba recesie. Napriek tomu už v rokoch 2021 a 2022 počítame s vyrovnaným rozpočtom. Je to sympatický a prospešný cieľ, ktorý však nemôže byť posvätným zvieraťom.

Slovensko má 11. najnižší verejných dlh v Európskej únii. Pre mňa je kľúčové, že vyššie výdavky smerujú do kvalitnejšieho zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti. Rezervy hľadáme v spravovaní štátu. To je zodpovedné vládnutie, to je sociálny štát, ktorý chceme naďalej chrániť a rozvíjať.


Zdroj: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/posts/1456046357896097