Neefektívna pomoc nezamestnaným

05.10.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Po tom, čo minister Krajniak siahol pracujúcim na minimálnu mzdu, príplatky, 13. a 14. platy, seniorom zobral 13. dôchodky, rodičom ide zrušiť obedy zadarmo a svojím arogantným správaním spôsobil v krajine koniec sociálneho zmieru, konečne predstavil nový projekt na podporu nezamestnaných. Tých už od marca v húfoch pribúda do evidencie a pomoc doteraz prakticky nedostávali. Minister najprv pozastavil funkčné projekty, ktoré som mu zanechal, následne ich spustil až koncom júla. K nim teraz pribudnú nové podporné opatrenia, ktoré v podstate nadväzujú na tie doterajšie.

Som rád, že minister sa nakoniec predsa len inšpiroval tým, čo už roky funguje a pomáha ľuďom pri hľadaní zamestnania, aj keď nastavenie tejto pomoci mierne pozmenil. A práve preto sa obávam, že takéto úpravy podmienok pre získanie štátnej pomoci sa môžu minúť účinku, podpora sa bude zneužívať a nepomôžeme tým, ktorí pomoc potrebujú najviac. 

  • Príspevky v rámci nového projektu už nebudú schvaľovať regionálne výbory pre otázky zamestnanosti. Tie garantovali, že podporu naozaj dostal ten, kto ju najviac potreboval a to na základe odporúčania zástupcov zamestnávateľov či odborárov, ktorí pôsobia priamo v danej samospráve. Takéto posudzovanie tak plne zohľadňovalo špecifiká každého regiónu a smerovalo pomoc bližšie k malým a stredným zamestnávateľom. Podľa nových podmienok projektu bude môcť získať rovnakú pomoc každý bez ohľadu na to, či je z regiónu s naozaj vysokou nezamestnanosťou alebo z Bratislavy, kde je voľných pracovných príležitostí oveľa viac a nie je potrebné tam smerovať takéto štedré „dotácie“. To zaváňa zneužívaním tejto pomoci. 
  • Zaujímavou je aj podmienka, že podporu môžu získať nezamestnaní už po prvom mesiaci v evidencii. Tí si vo všeobecnosti hľadajú prácu oveľa rýchlejšie ako tí, čo sú v evidencii viac ako 3 mesiace, nehovoriac o dlhodobo nezamestnaných. Zamestnávateľ si teda prirodzene vyberie zamestnanca, ktorý ide prakticky z jedného miesta na druhé, pretože má istotu, že má dostatok pracovných skúseností. A na toho, čo je bez práce už viac ako pol roka alebo dlhšie, sa ani nepozrie. Opäť to zaváňa zneužívaním. Je preto nevyhnutné pripraviť aj projekty pre dlhodobo nezamestnaných, lebo ich počet sa po rokoch bohužiaľ opäť zvyšuje. 
  • Môže sa tiež stať, že pri takto štedro nastavenej podpore pre SZČO sa ľudia rozhodnú napr. ukončiť zamestnanie a ísť podnikať, pritom na takúto pomoc nie sú odkázaní. Zoberú tak možnosť tým, ktorí si dlhé mesiace nevedia nájsť prácu a keď sa rozhodnú založiť vlastné podnikanie, príspevky sa im nemusia ujsť. Zneužívanie hrozí teda aj v tomto prípade.

Toto sú jednoznačne riziká, ktoré si možno ministerstvo ani neuvedomuje, alebo si uvedomiť nechce. Áno, je kríza a nezamestnaných pribúda v každom regióne. Ale aj tak som presvedčený, že pomoc treba smerovať najmä tam, kde nám nezamestnanosť značne vyskakuje z priemeru. A že treba pomôcť tým nezamestnaným, ktorí si už dlhšiu dobu nevedia sami nájsť zamestnanie, aby sa nám nedostali do štádia, že už pre zamestnávateľov ani nebudú atraktívni.