Otvorený list prezidentke SR k expresnému podpísaniu zmluvy s USA.

10.02.2022 Články, Facebook Články, Facebook

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

rýchlosť, s akou ste včera, 9. februára 2022, ratifikovali Dohodu o spolupráci v oblasti obrany  medzi  vládou SR a vládou USA a ignorovanie zásadných výhrad k tejto Dohode,  prehlbuje obavy o vážnosti záväzkov, ktoré máte k cudzím mocnostiam v súvislosti s Vaším zvolením za hlavu štátu.

Je nepochopiteľné, že ste sa ani jeden jediný deň nezamysleli nad skutočnosťou, že 

1. Dohodu v NR SR nepodporil ani jeden opozičný poslanec, 

2. vládna koalícia znemožnila generálnemu prokurátorovi SR osobne predniesť  zásadné odborné výhrady k Dohode,  

3. vládna koalícia neumožnila vystúpenie 25 opozičných poslancov k danej téme silovým a nedemokratickým rozhodnutím o  ukončení rozpravy a že

4. väčšina občanov SR odmieta prítomnosť ozbrojených síl USA na území SR.   

     Vážená pani prezidentka,

svojím včerajším rozhodnutím ste otvorene dali prednosť záujmom USA pred záujmami Slovenskej republiky, krajiny, ktorej ste hlavou. Znenie Dohody, interpretačná doložka vlády USA, odborné stanovisko GP SR, ale aj ďalšie podrobné odborné analýzy potvrdzujú, okrem iného,  že

- Dohoda je jednostranne výhodná len pre vládu USA,

- Dohoda oprávňuje ozbrojeným silám USA minimálne jedenásť rokov bezplatne a  úplne kontrolovať slovenské letecké základne v Kuchyni a na Sliači,     

- Dohoda  poskytuje plné právo vojenským lietadlám USA slobodne pristávať, vzlietať na všetkých letiskách na území SR (teda aj civilných pod kontrolou SR) a slobodne prelietavať nad naším územím bez toho, aby bolo možné do týchto lietadiel vstupovať a kontrolovať ich (to platí aj pre vojenské motorové vozidlá a plavidlá),

- Dohoda oprávňuje armádu USA doviezť bez súhlasu SR na územie SR akýkoľvek zbrojný materiál a muníciu (čl. 4 ods. 2 Dohody hovorí len o informovaní), 

- Dohoda dáva na území SR v určitých prípadoch prednosť právu USA pred právom SR, 

- Dohoda poskytuje príslušníkom ozbrojených síl USA trestnú nepostihnuteľnosť slovenskými orgánmi pri  trestných činoch,  ktoré spáchajú na našom území s trestnou sadzbou do troch rokov odňatia slobody a pod. 

Už len tieto skutočnosti, o ktorých ste boli nepochybne informovaná, Vás mali viesť k podaniu  návrhu na Ústavný súd SR, čo ste,  žiaľ, na rozdiel od petičnej akcie o predčasných voľbách podpísanej viac ako 600 tisíc občanmi SR, neurobili.

     Vážená pani prezidentka,

Vaše rozhodnutie dať prednosť cudzím záujmom pred záujmami slovenskými berieme na vedomie. Predmetná Dohoda neprináša Slovenskej republike žiadne výhody, ani vyššiu bezpečnosť a ignoruje čo i len zdanie reciprocity. Vaše konanie nás núti vyvinúť maximálne úsilie na urýchlené zrealizovanie petičnej akcie vedúcej k referendu o zrušení tejto Dohody.

S úctou  

doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

predseda
Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/498524481631857