Pochváliť samého seba za najväčší prepad ekonomiky v histórii Slovenska dokáže len Igor Matovič!

16.08.2020 Články, Facebook Články, Facebook

V nedávnej minulosti malo Slovensko jeden z najvyšších rastov HDP v Európe. V pol. 2019 sa začal rast spomaľovať a vyústil z dôvodu Covidu19 do 3,8% poklesu HDP v 1.q. 2020 a dokonca 12,1 % poklesu HDP v 2.q.2020. Matovič to považuje za svoj veľký úspech, pričom prepad ekonomiky o -12,1% je najväčším poklesom HDP v novodobej histórii Slovenska!!! Gratulujeme! 

Úspech je to vraj preto, že sa očakával pokles HDP až 14,8-19,1%. Prečo sú odhady inštitúcií tak nepresné a čo je za týmito číslami? Vysvetlím a použijem aj fakty IFP:

1️⃣. Pri odhadoch dopadov nového typu krízy bolo obrovské množstvo neznámych a analytici nevedeli reálne a presne odhadnúť dopady krízy. Tešiť sa z toho, že máme pokles (podotýkam pokles a nie rast) ekonomiky len o - 12,1 % namiesto - 15-19% je detinské. Je to dané len vysoko nastavenou latkou a vysokou mierou nepresnosti. 

2️⃣. Hospodárstvo sa neprepadlo z dôvodu Covidu do takej krízy, ako sa pôvodne predpokladalo (najmä analytici očakávali dlhodobú karanténu).

3️⃣. Ekonomika sa rýchlejšie oživuje než sa predpokladalo.

4️⃣. Domáca spotreba ľudí sa výrazne neznížila. (Klesli výdavky na reštaurácie, ubytovanie a autá, ale ostatné nákupy sa paradoxne zvýšili.)

5️⃣. Aj vďaka tomu neklesol výber DPH.

6️⃣. Automobilky a fabriky boli predzásobené materiálom počas krízy už v 1.Q 2020 a z dôvodu korona krízy sa export skoro zastavil, t.z. v 1.Q 2020 bol import vysoký a export nízky. V 2.Q 2020 to bolo presne naopak. Zásoby materiálu vo fabrikách boli vysoké ešte z 1.Q 2020 a export vďaka uvoľneniu karantény silne akceleroval najmä v júni 2020, t.z. v 2.Q 2020 bol import z dôvodu predzásobenia logicky veľmi nízky a export veľmi vysoký. To je aj vysvetlenie, prečo sme mali v 2.Q 2020 za posledných 10 rokov najvyšší prebytok zahraničnej obchodnej bilancie. Toto je aj vysvetlenie zmeny postavenia Slovenska v medzinárodnom porovnaní v 1.Q 2020 a 2.Q 2020. 

Takže žiadny zázrak, ktorý by spravil mág Igor Matovič. Nič také sa nestalo! Sú to len logické vplyvy koronakrízy na HDP u najotvorenejšej ekonomiky (proexportne orientovanej) v EÚ, ktorou Slovensko je. 

7️⃣. Analytici IFP odhadujú, že prepad HDP v 3.q.2020 by vďaka týmto faktom mohol byť pod 10%, ak sa nič neudeje v súvislosti s corona krízou. Uvidíme.

Takže záver: 

➡️ Kde tu sú zásluhy Igora Matoviča? NIKDE!

➡️ Latka bola nastavená analytikmi vďaka neznalosti budúceho vývoja veľmi vysoko a podliezť ju nebol problém. (To isté sa týka aj obrovskej vaty, ktorú si vláda nadelila v novele rozpočtu 2020, ale o tom inokedy)

➡️ Vychvaľovanie sa Igora Matoviča tým, že vďaka nemu je pokles HDP (nie rast!) len - 12,1%, čo je historický prepad a ide mimochodom o zhoršenie až o 8,3 % oproti 1.q.2020, komické. 

➡️ To, že sa ekonomika Slovenska neprepadla ešte viac sa stalo nie vďaka, ale napriek vláde Igora Matoviča. 

➡️ Matovič by sa mal poďakovať fabrikám za to, že v 2.Q 2020 výrazne narástol export a že sa predzásobili materiálom ešte v 1.Q 2020.

➡️ Igor Matovič by sa mal najmä veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Slovenska, za to, že napriek kríze míňali peniaze v rovnakej miere ako doteraz. Neviem však, či toho bude terajší premiér schopný, lebo pochváliť pred kamerami samého seba za historicky najväčší prepad ekonomiky v novodobej histórii Slovenska, to dokáže asi len Igor Matovič!Zdroj: https://www.facebook.com/Kamenicky/posts/3221269354575152