Prezidentka SR Z. Čaputová mala radšej mlčať!

15.03.2021 Články, Facebook Články, Facebook

1. Reakcia prezidentky SR Z. Čaputovej, že prítomnosť veľvyslankyne USA v Prezidentskom paláci 3. marca 2021 počas rokovania prezidentky a predsedov vládnych strán o vládnej kríze bola náhodná, je nedôveryhodná a prezidentka len ňou prehlbuje presvedčenie o neprijateľnom zasahovaní USA do vnútorných záležitostí SR. Je všeobecne známa miera angažovanosti Veľvyslanectva USA pri riadení a koordinovaní protivládnych mítingov po smrti novinára a jeho priateľky v roku 2018. Rovnako nikto nepopiera skutočnosť, že súčasní predstavitelia vládnej koalície boli a sú častými hosťami na území tohto veľvyslanectva. Za takýchto okolností a v záujme neprehlbovať tieto vážne podozrenia sa mala Kancelária prezidentky SR vyhnúť prítomnosti americkej veľvyslankyni v Prezidentskom paláci počas rokovaní o vládnej kríze. Keďže tak Kancelária prezidentky SR neučinila, máme právo komunikovať, že prezidentka SR konzultuje vnútorné záležitosti SR s predstaviteľom iného štátu, čo obrazu suverenity SR nenapomáha.

Pokiaľ by počas mojich troch vlád prebiehali na úrade vlády rokovania koaličných strán o vládnej kríze a v budove by bol prítomný veľvyslanec inej krajiny a úmyselne by sa ešte vystavil fotografom, išlo by o nekončiaci škandál.

2. S nemým úžasom sledujem vývoj vo vládnej koalícii. A najmä navrhované východiská, ako napríklad materskú dovolenku pre I. Matoviča. Platí, že keď oponent robí chyby, netreba ho vyrušovať. Bolo veľmi správne iniciovať referendum o predčasných voľbách, lebo len tie sú riešením pre Slovensko. Lídri vládnych strán sú absolútni amatéri, ľudia bez vzdelania a s ukradnutými titulmi, schopní čohokoľvek. Len nie poznania krutej slovenskej reality a rozhodnutia ísť čo najrýchlejšie do volieb. Ľuboš Blaha má pravdu, keď hovorí, že po smrti novinára a jeho priateľky, s ktorou naše vlády nič nemali, sa išli všetci pretrhnúť, aby vyvolali demisiu vlády a voľby. Politická situácia bola pritom stabilná a vláda si plnila úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády. Teraz keď, vláda priamo zodpovedá za viac ako osem tisíc mŕtvych, táto premisa už neplatí.Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1642748275909188