SENIORI MAJÚ V SPOLOČNOSTI NEZASTUPITEĽNÉ MIESTO

30.11.2019 Články, Facebook Články, Facebook

Už tradične sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším každý rok stretávame so zástupcami seniorov z celého Slovenska. Dnes som sa tejto generácii osobne poďakoval za ich prácu pre rozvoj našej spoločnosti v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Hoci nie vždy zákony odrážajú všetky ich predstavy, vždy sú pripravení na konštruktívny dialóg. Bez ich postrehov či nápadov by sme opatrenia na zlepšenie kvality života našich seniorov pripravovali oveľa ťažšie. Preto vysoko oceňujem, že nielen Jednota dôchodcov na Slovensku, ale aj Združenie kresťanských seniorov či Fórum pre pomoc starším a ďalšie organizácie sa aktívne zapájajú do dialógu s vládou. Tým najaktívnejším som za vynikajúce výsledky a obetavú prácu pri tejto príležitosti odovzdal aj ďakovné listy. Staršia generácia je pre nás jednoducho nenahraditeľným zdrojom hodnôt, skúseností a poznania. ?


Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1350696698434791&id=889169094587556