Slovenským záujmom je bezpečnosť a mier, nie zbrane, ktoré živia vojnu!

28.02.2022 Články, Facebook Články, Facebook

Práve teraz, keď vojna prebieha kúsok od slovensko-ukrajinských hraníc, musí vláda dbať v prvom rade na slovenské národné záujmy, nie na mocenské hry najsilnejších krajín sveta. Dodávanie zbraní a prudké zvyšovanie konfliktného potenciálu ešte nikdy a nikde neviedlo k mierovému riešeniu a k ukončeniu bojov.

Je smutné, že sme krokmi vlády a prezidentky SR prišli ako štát o status mierového partnera a vhodného mediátora. Ďalšie zbrane živia pokračovanie vojny, straty na ľudských životoch a majetku. Bežní ľudia, ktorí za nič nemôžu a vojnu si rozhodne neprajú, sú jedinou skutočnou obeťou vojny a k nim musí smerovať všetka naša snaha pomôcť.

Diplomatické a mierové riešenie je cestou, ktorá má byť v tomto momente najvyšším záujmom Slovenska a musí byť vždy uprednostnená pred vojenským ťažením.

Zdroj: https://fb.watch/bsIBvGGs1r/