SMER - SD: V prípade smrti generála Lučanského sa obraciame na európske autority a žiadame objektívne prešetrenie prípadu za účasti orgánov EÚ

05.01.2021 Články, Tlačové správy Články, Tlačové správy

Poslankyňa Európskeho parlamentu (SMER – SD/S&D) Monika Beňová, vo veci smrti bývalého policajného prezidenta, generála Milana Lučanského, poslala otvorené listy trom zástupcom európskych inštitúcií.

Adresátmi listu sú predseda Európskeho parlamentu Iratxe Garcia Pérez, podpredsedníčka Európskej komisie a zároveň komisárka pre hodnoty a transparentnosť v EÚ Viera Jourová a Juan Fernando López Aguilar poslanec Európskeho parlamentu a člen skupiny pre integritu (transparentnosť, boj proti korupcii a organizovanému zločinu).

Monika Beňová v listoch popisuje prípad zadržania a následného úmrtia generála Milana Lučanského. Menuje jeho neodňateľné zásluhy v boji proti organizovanému zločinu na Slovensku v 90. rokoch minulého storočia. Zástupcom európskych inštitúcií a orgánov ďalej objasňuje, že generál M. Lučanský od začiatku, kedy boli voči nemu vznesené obvinenia, aktívne spolupracoval s políciou a dokonca sa kvôli tomu vrátil z rodinnej dovolenky späť na Slovensko.

M. Beňová v listoch uvádza, že Lučanského pobyt vo väzbe nie je v zhode s európskym právnym štátom a rovnako tak kritizuje jeho obmedzenie slobody kvôli obvineniam, ktoré sú roky staré a tým logicky nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu svedkov, ktorí sú rovnako vo väzbe.

Europoslankyňa za stranu SMER - SD v liste tiež píše, že sa generálovi M. Lučanskému stali veľmi zvláštne zranenia už dva týždne pred jeho smrťou a zároveň poukazuje na snahu vládnych predstaviteľov tieto skutočnosti spochybňovať a bagatelizovať, čo na celý prípad hádže tieň obrovského podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Na záver listu M. Beňová vyzýva európske autority na zastrešenie a prešetrenie prípadu smrti generála M. Lučanského európskymi orgánmi. Slovensko je podľa jej slov, ako každý iný členský štát EÚ, viazané základnými zmluvami, ktoré garantujú dodržiavanie základných ľudských práv, slobôd, ochrany ľudskej dôstojnosti a používaniu primeraných prostriedkov právneho štátu pri prípadnom porušení zákona. M. Beňová konštatuje, že v prípade smrti generála M. Lučanského bolo porušených viacero právnych predpisov a zmlúv zo strany vládnej moci na Slovensku, ktorými je Slovenská republika viazaná.