Stretnutie s predsedom Matice slovenskej

09.02.2020 Články, Facebook Články, Facebook

S predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom sme analyzovali spoluprácu medzi našou najstaršou národnou kultúrnou ustanovizňou a Ministerstvom kultúry SR za rok 2019. Som rada, že pánovi predsedovi sa podarilo úspešne realizovať podujatia zamerané na regionálnu kultúru. Ocenil konštruktívny prístup spolupráce pri osadení búst a pamätných tabúľ. Informoval ma aj o publikáciách, ktoré sú pre Slovensko a náš národ veľmi hodnotné.

Zdroj: https://www.facebook.com/lassakova.lubica/posts/421654908603101


ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková