Sviatky všetkých svätých a pamiatky zosnulých!

02.11.2021 Články Články

Tieto dni si všetci spomíname na našich drahých zosnulých. Návštevy na hroboch alebo zapálenie sviec na spoločných miestach, ak z rôznych príčin nemôžeme navštíviť miesta posledného odpočinku, sú nielen symbolickým prejavom úcty k našim predkom a blízkym, ktorí odišli z tohto sveta, ale aj dôvodom na kladenie si otázok. Aké zostanú spomienky na tých, ktorí šírili dobro a život zasvätili pomoci ľuďom a ako to bude v prípade iných, pre ktorých zostala zmyslom života pomsta a šírenie nenávisti?
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/179669607686883