TA3 stratila charakter spravodajskej televízie!

07.07.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Vážená pani riaditeľka spravodajstva a publicistiky,

              ako najsilnejšia opozičná strana v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) vyjadrujeme vážnu obavu nad stratou spravodajského charakteru vašej televízie, ktorý neustále zdôrazňujete v propagácii vášho média.

              SMER – sociálna demokracia sa nedomáha ničoho iného, len vyváženosti poskytovaných informácií. Zaznamenali sme trend vo vašom vysielaní, ktorý sa týka nielen informácií o manipulácií trestných konaní a krivenia právneho štátu, o čom tak obsažne hovorí správa Slovenskej informačnej služby predložená do NR SR, kedy nami predkladané vyhlásenia, tvrdenia a dôkazy buď neprenášate v ucelenom formáte, alebo ich nevysielate vôbec, ako sa to stalo aj dnes 6. júla 2021, kedy sme na tlačovej konferencii oznamovali závažné skutočnosti.

              Rešpektujeme, že ste súkromné médium, ale to vás nezbavuje zákonných povinností. Preto očakávame Vaše relevantné vyjadrenie vzťahu k – opakujeme – najsilnejšej opozičnej politickej strane v NR SR.

S pozdravom,

Robert Fico                                                                                                                                                                                                  

predseda strany                                                                                                                                                                                    

SMER – sociálna demokracia
Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1724668461050502