Vôbec prvé rokovanie kolégia komisárov cez video konferenčný systém

18.03.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Aj dnešné rokovanie kolégia komisárov odrážalo vážnosť situácieVôbec prvýkrát sme nesedeli za jedným stolom, ale spojili sme sa cez video konferenčný systém.

Od dnešného poludnia je navyše obmedzený pohyb v rámci celého Belgicka. V skratke: von by sme mali vychádzať, len ak je to nevyhnutné, a dodržiavať pritom sociálny odstup.

Hoci teda fungujeme predovšetkým v digitálnom režime, s opatreniami Európska komisia pokračuje na plné obrátky. Predstavili sme doteraz viacero balíkov, či už k vonkajším a vnútorným hraniciam, na podporu ekonomiky, v oblasti verejného obstarávania zdravotníckeho vybavenia, alebo v prospech vývoja vakcíny. Spomeniem aspoň, že:

? Dnes sme zriadili poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov;
? Naďalej podporujeme návrat občanov únie, ktorí uviazli v zahraničí, pričom od prepuknutia nákazy sme pomohli s repatriáciou 1 162 ľudí;
? Navrhli sme 30-dňové obmedzenia na vonkajších hraniciach únie a vydali sme aj usmernenia pre manažovanie vnútorných hraníc, čo zahŕňa napr. zrýchlené pruhy pre prepravu potravín a zdravotníckeho materiálu;
? Na zmiernenie ekonomického šoku umožníme členským štátom využiť úplnú flexibilitu, ktorú poskytujú pravidlá štátnej pomoci;
? Tento rok Komisia nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych fondov;
? Z európskeho rozpočtu uvoľníme EUR 1 miliardu v podobe záruk, aby sme motivovali banky k poskytnutiu likvidity malým a stredným podnikom;
? Rozšírime pôsobnosť Fondu solidarity EÚ aj na oblasť verejného zdravia, pričom v tomto roku je k dispozícii EUR 800 miliónov;
? Mobilizujeme EUR 140 miliónov pre projekty v oblasti vývoja očkovacích látok, diagnostiky, liečby aj prevencie.

Zďaleka to nie je všetko. Ale je jasné, že sme v tom spolu. A verím, že spolu to aj zvládneme. Želám pokojnú noc, priatelia!


Zdroj: https://www.facebook.com/MarosSefcovic/posts/3078395908879854