Vyhlásenie strany SMER - SD po rokovaní zahraničného výboru NR SR

30.04.2021 Články Články

Dnes, vo štvrtok sa mali uskutočniť dve schôdze Zahraničného výboru NR SR. Prvá sa týkala Programového vyhlásenia vlády SR a druhá mimoriadna schôdza sa mala venovať dôvodom vyhostenia troch ruských diplomatov z územia Slovenskej republiky. „Kým na prvom rokovaní bol výbor uznášaniaschopný, tak hneď po jeho skončení dvaja koaliční poslanci P. Osuský a A. Stančík doslova ušli. Tým pádom sa výbor stal neuznášaniaschopný a preto sme o vyhostení diplomatov nemohli rokovať,“ konštatuje predseda Zahraničného výboru Marián Kéry. „Nechápem, prečo sa koalícia bála rokovať o svojich krokoch, ktoré robí v zahraničnej politike. Zaujímali nás dôvody rozhodnutia vyhostiť ruských diplomatov zo Slovenska.“ 

Na situáciu reagoval aj podpredseda parlamentu, ktorý je zároveň členom tohto výboru, Juraj Blanár: „Týmto vládna koalícia potvrdila, že nemá argumenty, ktorými by zdôvodnila tento unáhlený krok slovenskej diplomacie. Vyjadrovať solidaritu s Českou republikou, ktorá ešte stále po šiestich rokoch nemá uzavreté vyšetrovanie a na jej najvyššej politickej aj ústavnej úrovni má rôzne postoje k tejto téme, to bolo podľa mňa nepremyslené. A v tomto kontexte pokladám vyhostenie troch diplomatov za neodôvodnené poškodzovanie národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky vo vzťahu k Ruskej federácii. Preto si kladiem otázku, komu toto prospeje?“ 

Obaja poslanci Národnej rady SR J. Blanár a M. Kéry, ktorí iniciovali mimoriadne rokovanie Zahraničného výboru, sú presvedčení, že takéto konanie slovenskej diplomacie je pre Slovenskú republiku poškodzujúce. Strana SMER-SD zdôrazňuje, že Slovenská republika musí robiť svoju zahraničnú politiku sebavedomo a vyvážene na všetky štyri svetové strany.Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/5732930916746850