Vyhlásenie účastníkov mierového zhromaždenia na Slavíne Bratislava 10. apríla 2022

11.04.2022 Články Články

Niet symbolickejšieho miesta, ako pamätník vojakom Červenej armády, obetiam oslobodzovania Slovenska, na ktorom by sme mohli vyjadriť túžbu po okamžitom ukončení vojnového konfliktu na Ukrajine. Na Slavíne, bok po boku, ležia aj ukrajinskí aj ruskí vojaci, dnes stoja proti sebe v bratovražednom vojnovom konflikte. 

Vyjadrujeme znepokojenie, že lídri členských krajín EÚ hovoria viac o vojne, ako o mieri. Ten, kto posiela na Ukrajinu ďalšie a ďalšie zbrane, si prirodzene želá predlžovanie vojnového konfliktu a vyostrovanie napätia. Európska únia prejavuje veľkú slabosť, neschopnosť jasne formulovať základné východiská svojej zahraničnej politiky a je v závese zahranično-politických a vojenských záujmov USA, ktoré nemožno v plnom rozsahu stotožňovať so záujmami európskymi. 

Účastníci dnešného pokojného mierového zhromaždenia na Slavíne vyzývajú najvyšších predstaviteľov EÚ a jej členských štátov, aby prevzali úlohu mierotvorcu. EÚ ako celok má vnútornú kapacitu na to, aby dokázala v čo najkratšom čase dosiahnuť okamžité zastavenie všetkých vojenských operácií na území Ukrajiny a dostala za rokovací stôl bojujúce strany. 

Účastníci dnešného stretnutia osobitne vyzývajú najvyšších ústavných činiteľov SR, aby vyvinuli maximálne úsilie a iniciovali takéto konanie EÚ. Nateraz musia vyjadriť ľútosť nad tým, že prezidentka SR, predseda vlády  a predseda NR SR svojimi konkrétnymi činmi podporujú pokračovanie vojny a opúšťajú myšlienku suverénnej zahraničnej politiky SR, ktorá stojí na mierových základoch. 

Nech odtadiaľto, z posvätného Slavína, letí do sveta posolstvo zdravého rozumu.
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/284470173873492