Zdieľajte prosím - Tvrdo bojujeme proti očkovaniu detí!

13.12.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Milí priatelia, musím reagovať na hoax, ktorý sa šíri. 

1. Niekto úmyselne šíri klamstvo, že Smer podporil zákon o povinnom očkovaní detí, podľa ktorého zdravotníci na školách budú mať možnosť bez súhlasu rodiča robiť zdravotné úkony na deťoch. 

2. Nie, nie je to pravda a šírte túto informáciu, prosím, aby nenaletelo veľa dobrých ľudí. Zdroj, ktorý takéto niečo šíril, by sa mal ospravedlniť za to, že si neoveril informáciu. 

3. Pravda je takáto: Išlo o zákon, ktorý v pôvodnom znení skutočne zavádzal, že zdravotníci na školách nepotrebujú súhlas rodičov na zdravotné úkony. 

4. Tvrdo sme proti tomu vystúpili, predložili sme aj pozmeňovací návrh a ostro sme to kritizovali.

5. Vďaka nášmu tlaku z toho zákona vypadlo to šialenstvo, že zdravotníci môžu na školách bez súhlasu rodičov robiť zdravotné úkony na deťoch. 

6. Celý zákon vládni poslanci museli prekopať, staré znenie hodili do koša a v novom znení zdravotníci bez súhlasu rodiča nemôžu nič, sú tvrdo pod kontrolou. 

7. Čiže nebojte, zdravotníci na školách nebudú môcť bez vášho súhlasu urobiť s vašimi deťmi nič, ani očkovať, ani nič iné. Vďaka nášmu tlaku sa zľakli a zo zákona to vyhodili.

8. Ten zákon išiel na hlasovanie v úplne inom znení, kde už táto hlúposť nebola. 

9. Aj tak sme zákon nepodporili, pretože s vládou nesúhlasíme - hlasovať "proti" a "zdržať sa" má vo výsledku ten istý význam. Znamená to, že zákon nepodporíte. 

10. Keďže zo zákona vypadla tá hrozba, že obídu rodičov, tak nebolo nutné byť proti existencii zdravotníka na škole. Každopádne, ak niekto klame, že sme zákon podporili, neverte mu - je to lož.

11. Čo je najdôležitejšie, urobili sme maximum, aby sme odstránili to kľúčové zlo. Podarilo sa. Na vaše deti nikto nemôže siahnuť bez vášho súhlasu. 

12. O tom je opozícia - nemáme dosť hlasov, aby sme presadili naše predstavy, ale môžeme vyvíjať tlak a to presne v Smere robíme. 

13. Prosím, šírte to - a ak môžete, napíšte mi, kto šíri tento hoax a prípadne mu to vysvetlite - možno to nie je zámer, iba nevedomosť. Ale pácha tým veľkú škodu celej opozícii.

14. My budeme vždy bojovať proti povinnému očkovaniu detí - a uráža ma, ak niekto šíri opak. Už mu prosím nikdy neverte.

15. Zdieľajte, prosím!Zdroj: https://www.facebook.com/LBlaha/posts/452176929612927