Európa aj práca sú predpokladmi pre lepší život.

01.05.2019 Facebook, Videá Facebook, Videá

EURÓPA AJ PRÁCA SÚ PREDPOKLADMI PRE LEPŠÍ ŽIVOT

Prvý máj nie je žiadnou socialistickou nostalgiou, ale mimoriadne významným dňom s presahom do budúcnosti. Práve dnes si pripomíname naše 15. výročie vstupu do Európskej únie. Bol to jeden z najdôležitejších dní v modernej slovenskej histórii, pretože sme sa definitívne a naplno začlenili do spoločnosti, kam našimi hodnotami patríme. Nič sa na nich nemení ani dnes.
Slovenská republika sa tak stala súčasťou moderného demokratického spoločenstva postaveného na spoločných hodnotách, rozvíjaní ekonomickej spolupráce a presadzovaní sociálnej politiky. Som presvedčený, že EÚ je budúcnosťou Slovenskej republiky, pretože nám vytvára slobodný priestor na rozvoj a prosperitu. V ďaľšom období existencie EÚ pred nami stojí celý rad úloh, ako zefektívniť jej činnosť, som však presvedčený, že základom je budovanie jej silného sociálneho pilieru. Aj keď pred nami stojí zložité obdobie, verim, že v nastávajúcich voľbách do EP zvíťazia štandardné strany, ktoré majú záujem rozvíjať úspešný projekt EÚ a súčasťou tohto procesu bude aj Slovenská republika.
28 rôznych národov vždy hľadá ťažšie cestu ku konsenzu ako veľké národné štáty, ale musíme ho naďalej hľadať, aby Európa bola ako celok silnejšia a úspešnejšia.

Nuž a nielen pre sociálnych demokratov, ale pre všetkých ľudí na svete je 1. máj kľúčový aj ako Sviatok práce. Jeho korene siahajú desaťročia pred vznik režimov, ktoré si tento sviatok chceli privlastniť. Práca, ktorá človeka napĺňa, je preňho nielen zdrojom obživy, ale dáva jeho životu aj rozmer úspešnej sebarealizácie. Budem robiť všetko preto, aby sme na Slovensku mali čoraz viac a dobre ohodnotenej práce, aby ľudia našli svoj zmysel a uplatnenie v každom kúte našej krajiny.


Zdroj:  https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/423856068391466/