Matovičov minister svojvoľne uznal nezvoleného Guaidá za prezidenta Venezuely

07.07.2020 Facebook, Videá Facebook, Videá

Poviem vám pravdu, som veľmi nahnevaný! Minister zahraničných vecí Ivan Korčok na základe svojvôle, bez akejkoľvek verejnej diskusie či už v NR SR, alebo s občianskou spoločnosťou uznal za prezdienta Venezuely Guaidá, ktorý neprešiel demokratickými voľbami.

Korčok zároveň odignoroval všetky demokratické princípy, pošliapal medzinárodné právo a zatiahol Slovensko do veľmi nebezpečnej hry, ktorá sa môže nakoniec obrátiť proti Slovensku..

Pán Korčok, nevťahujte Slovensko do medzinárodných konfliktov. Je to nezodpovedné a nebezpečné . Vaše konanie je už možno za hranou zákona. Za uznanie Guaidá by ste mali odstúpiť z pozície ministra zahraničných vecí!

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=316690692834631