Nevynášajme súdy, pokiaľ človek nie je právoplatne odsúdený !

23.10.2020 Facebook, Videá Facebook, Videá

Vždy som rešpektoval prezumpciu neviny a tvrdil, že treba vyšetriť všetky podozrenia. A to platí aj teraz.

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=2628116777499592