Odovzdávanie áut Dobrovoľným hasičským zborom v Nitrianskom kraji.

07.10.2019 Facebook, Videá Facebook, Videá