Pani Čaputová, p. Kollár, p. Heger, venujte sa Slovensku a slovenským národným záujmom

28.02.2022 Facebook, Videá Facebook, Videá