Po vyše 100 rokoch vyšli Hviezdoslavove sonety v anglickom preklade.

30.04.2019 Facebook Facebook

Aj keď už niekoľko desaťročí žijeme v období mieru, demokracie a hospodárskej prosperity, je dobré si z času na čas pripomínať, že to nemusí byť samozrejmosť.
O pár mesiacov uplynie presne 105 rokov, odkedy P.O. Hviezdoslav napísal básnický cyklus Krvavé sonety. Vyjadril v ňom najvnútornejší odpor k útlaku a poníženiu ľudstva a smútok rodín počas prvej svetovej vojny. 
Teší ma, že posolstvo tohto diela sa bude posúvať mladým ľuďom ďalej do sveta aj v najnovšom anglickom preklade od pána Johna Minahana, Íra žijúceho na Slovensku. Včera na pôde Slovenská národná knižnica v Martine sám autor predstavil "The Bloody sonnets" a som rada, že som mohla byť pri tom.


Zdroj: https://www.facebook.com/lassakova.lubica/posts/270756317026295