Porušovanie zásad trestného konania Slovensko dobehne!

16.11.2020 Facebook, Videá Facebook, Videá

Klúčovými zásadami trestného konania sú prezumpcia neviny, právo na spravodlivý proces, právo nebyť zatknutý z iných, ako zákonných dôvodov, tzv. rovnosť zbraní, neverejnosť, primeranosť úkonov, ako aj skutočnosť, že vyšetrovatelia hľadajú rovnako intenzívne veci v prospech, ako aj neprospech páchateľa. Dnes sa nič z toho nedodržiava. Ak sa porušia zásady Trestného poriadku, ktoré kopírujú Listinu základných práv a slobôd, môže dôjsť k zmareniu celého vyšetrovania. Už viackrát nám Európsky súd pre ľudské práva vyčítal takéto porušenia a celé trestné konanie zrušil. Preto apelujem na to, aby sa striktne oddeľovali reálne trestné činy od politického balastu, pretože výsledkom može byť, že zmiešaním oboch vecí budú skutoční páchatelia napokon oslobodení.

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=2582666251918103