Povinné očkovanie by prinieslo viac rizík ako benefitov!

28.01.2022 Facebook, Videá Facebook, Videá

Preto stále trváme na dobrovoľnosti očkovania. Na tomto prípade je však opäť raz vidieť pokrytectvo vlády, keďže tá na jednej strane každého, kto ju obviňuje zo snahy zaviesť povinné očkovanie obviňuje zo šírenia klamstiev, no na strane druhej preukázateľne hľadá právne cesty k jeho zavedeniu. Náš postoj je na rozdiel od nich konzistentný a nezmení sa!

Zdroj: https://fb.watch/aPSoM2Pb4L/