Vážení spoluobčania, milí priatelia, už v sobotu sa otvoria volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu.

23.05.2019 Facebook, Videá Facebook, Videá


Vážení spoluobčania, milí priatelia,

už v sobotu sa otvoria volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu. Slovensko pošle do Bruselu svojich zástupcov a my môžeme priamo našimi vlastnými hlasmi rozhodnúť, komu dáme dôveru reprezentovať našu vlasť v Európe.

Keď máme ísť voliť v parlamentných voľbách, mnohí rozumieme, prečo je to také dôležité. Chápeme, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodujú o zákonoch, ktoré bezprostredne ovplyvňujú náš život. Rozumieme aj voľbám našich primátorov, starostov či obecných poslancov. Aj v tomto prípade je nám jasné, že títo ľudia majú zásadný vplyv na naše najbližšie životné okolie – ulicu, námestie, chodníky či mestskú hromadnú dopravu.

Pri voľbách do Európskeho parlamentu však mám niekedy pocit, že si nie celkom uvedomujeme, aký veľký vplyv má na naše životy celoeurópska politika a jej konkrétne rozhodnutia. A možno sa ani po pätnástich rokoch necítime byť dostatočne autentickými Európanmi, aby sme voľby europoslancov vnímali predovšetkým ako našu vlastnú záležitosť, a nie službu akémusi vzdialenému Bruselu.

Trinásť či štrnásť europoslancov sa naozaj môže zdať byť málo na zásadné ovplyvnenie európskej politiky. Tým skôr, ak pochádzajú z rôznych strán a po voľbách sa zaradia do rôznych frakcií podľa svojej hodnotovej orientácie. Opäť si však pomôžem príkladom z komunálnych volieb. Aj tam neraz odovzdávame hlas poslancom za svoju mestskú časť a nemáme žiadne záruky, že sa im v zastupiteľstve podarí presadiť riešenia, potrebné priamo pre našu štvrť či ulicu. Ak si však zvolíme ľudí, ktorí sú schopní dohody, kompromisu a ktorí sú rešpektovanými osobnosťami, máme veľkú nádej, že nás budú zastupovať úspešne a presadia veci, ktoré od nich očakávame.

V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu to bude rovnaké. Ak dáme dôveru osobnostiam, ktoré budú pre európskych politikov partnermi, budú reprezentovať hodnoty a politické priority kompatibilné s Európskou úniou a jej dlhodobým smerovaním, bude mať Slovensko v Európe takých zástupcov, ktorí mu môžu byť veľmi užitoční.

Možno si prínos Únie pre náš každodenný život niekedy neuvedomujeme. Únia sa svojimi prostriedkami výrazne podieľa na tom, aby sme čo najrýchlejšie dobiehali jej najvyspelejších členov. Počas mnohých výjazdových rokovaní vlády sa na vlastné oči každý mesiac presviedčam, koľko reálnych európskych peňazí prúdi do našich regiónov. Či už je to výstavba a rekonštrukcia ciest, nové čističky odpadových vôd, rekonštrukcia škôl a škôlok, podpora inovatívnych projektov či skrášľovanie a obnova našich námestí a parkov. Je to skutočná európska pomoc v hodnote mnohých miliárd eur, ktorá má korene v európskych hodnotách solidarity a je prítomná najmä v regiónoch, ktoré ju najviac potrebujú. Nebyť týchto prostriedkov, mnohé z týchto užitočných projektov by sme si z našich vlastných rozpočtov jednoducho nemohli dovoliť.

Uznávam, že pri dnešnom prekrikovaní sa mnohých politických strán na slovenskej i európskej politickej scéne môže mať niekedy človek problém uvedomiť si, ktoré sú tie skutočné európske hodnoty. A naopak, čo je len výstrelok dnešnej doby, bez hodnotového ukotvenia, spoliehajúci sa na skratky a populizmus. Korene európskej únie siahajú až ku koncu druhej svetovej vojny, kedy európske národy začali hľadať spôsob, ako zabrániť ďalšiemu strašnému krviprelievaniu na celom svete. Tu sa zrodil grandiózny mierový projekt, vďaka ktorému už 74 rokov nepoznáme hrôzy vojny. Jeho základy sú aj dnes úplne zrejmé: demokracia, solidarita, sociálna súdržnosť, rešpekt všetkých voči každému a rešpekt každého voči celému spoločenstvu.

Európanmi sme boli vždy. Posledných 15 rokov však máme česť i obrovskú príležitosť v podobe nášho členstva v najelitnejšom klube sveta. Neraz nadávame na jeho nepružnosť a pomalé rozhodovanie. Je to však daň za to, že Európska únia je stále zoskupením národných štátov, ktorým dáva dostatočný priestor na sebarealizáciu. Určite potrebujeme napraviť niektoré deformácie, ktoré sa nám časom v Únii udomácnili, napokon, tak ako v každom jej členskom štáte. No som presvedčený, že ak sa má nový Európsky parlament o takéto zmeny pokúsiť, musí byť v prvom rade vedený cieľom zachovania a rozvinutia európskej spolupráce. Nie je rozbitia a zničenia. To platí aj o slovenských zástupcoch, ktorých si v sobotu zvolíme.

Milí priatelia, všetci sme občanmi Slovenskej republiky, no všetci sme aj Európanmi. Nechajme v sobotu prehovoriť túto našu stránku. Zamyslime sa, kto bude najlepšie v Európe zastupovať skutočné národnoštátne záujmy našej vlasti a dajme mu svoju dôveru. Skúsme zvrátiť nezdravé prvenstvo, ktoré držíme v najnižšej účasti v eurovoľbách spomedzi všetkých krajín. Nestojme v kúte, poďme spolu rozhodnúť, Európa je náš spoločný domov a my doň patríme a chceme patriť aj naďalej.

Žijeme v búrlivých časoch, kedy sa rýchlo mení bezpečnostné a ekonomické prostredie okolo nás. Majme na pamäti, že len silná a jednotná Európska únia garantuje nášmu národu budúcnosť a perspektívu. Ak chceme naďalej zvyšovať našu životnú úroveň, dobiehať najvyspelejšie štáty a tešiť sa z prílevu nových zahraničných investícií, našou jedinou možnosťou a šancou je držať sa hodnôt i pravidiel, ktoré Európa uznáva. Na európskom stole je množstvo tém, ktoré sa nás bezprostredne týkajú – či už ide napríklad o zavedenie európskej minimálnej mzdy a ďalšie silné sociálne vymoženosti, alebo boj proti dvojakej kvalite potravín, ale aj spoločné opatrenia na európskych hraniciach, ktoré účinne potlačia nelegálnu migráciu. Ak však chceme o týchto témach spolurozhodovať, musíme za týmto stolom sedieť. Ak za ním budeme sedieť odvážne a sebavedomo, posilnení pozitívnymi výsledkami vývoja na Slovensku, máme šancu aktívne sa spolupodieľať na budúcom osude Európy.

Urobme prosím v sobotu všetko preto, aby toto naše miesto za európskym stolom bolo obsadené zodpovedne a aby naň naši partneri pozerali s úctou a rešpektom.

Ďakujem vám za pozornosť.