Zneškodnili 550 lodí pašerákov!

 

Zneškodnili 550 lodí pašerákov!

 

V mestách bude v roku 2050 žiť až 70 % svetovej populácie, hoci zaberajú len 3 % rozlohy našej planéty. Zato však vyprodukujú až 2/3 emisií a spotrebujú 2/3 energií.

 

V mestách bude v roku 2050 žiť až 70 % svetovej populácie, hoci zaberajú len 3 % rozlohy našej planéty. Zato však vyprodukujú až 2/3 emisií a spotrebujú 2/3 energií.

 

Výstavba zvonice s kaplnkou sv.Floriána v našom Trnovom nám krásne napreduje.

23.11.2018 Fotky, Facebook
Žilinský kraj
 

Výstavba zvonice s kaplnkou sv.Floriána v našom Trnovom nám krásne napreduje.

23.11.2018 Fotky, Facebook
Žilinský kraj
 

Dnes som na ministerstve prijal predsedu Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloša Klátika.

 

Dnes som na ministerstve prijal predsedu Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloša Klátika.

 

NAŠE FIRMY MAJÚ DVERE V KAZACHSTANE OTVORENÉ