Prvá adventná nedeľa

29.11.2021 Fotky Fotky

Dnes sa začalo adventné obdobie, na konci ktorého nás čakajú najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Podobne, ako minulý rok ich atmosféra je iná, ako sme boli zvyknutí dlhé roky. Sú okolnosti, ktoré ovplyvniť nevieme, ale napriek tomu je v našich rukách veľa. Vieme svojou ohľaduplnosťou, záujmom o problémy iných, aj slovami povzbudenia a vďačnosti spríjemniť deň svojim najbližším. Prajeme krásnu 1. adventnú nedeľu.
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/198085159178661