Je nečinnosť bojom vlády proti ekonomickej kríze?

31.03.2020 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Som mimoriadne znepokojený postupom vlády pri prijímaní opatrení na boj s ekonomickou krízou. Je nepochopiteľné a naozaj veľmi nesprávne, ak vláda vôbec nekomunikuje so sociálnymi partnermi. Ignorácia zákonného sociálneho dialógu je v momentálnej situácii neprípustná, preto vyzývam vládu, aby čo najrýchlejšie dala dohromady tripartitu a komunikovala so sociálnymi partnermi. Rovnako tak ju vyzývam, aby začala vyvíjať aktivity aj na európskej úrovni.
Konečne konajte!

Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/videos/643931453006430/