Kandidátna listina politickej strany SMER - SD

09.12.2019 Tlačové správy Tlačové správy

1.         Peter Pellegrini, Ing., predseda vlády SR      

2.         Robert Fico, doc. JUDr., CSc. poslanec NR SR              

3.         Denisa Saková, Ing., PhD., ministerka vnútra SR         

4.         Richard Raši, MUDr., PhD., MPH.  podpredseda vlády SR         

5.         Juraj Blanár, Ing., poslanec NR SR  

6.         Peter Žiga, Ing., PhD., minister hospodárstva SR        

7.         Ladislav Kamenický, Ing., minister financií SR             

8.         Jaroslav Baška, Ing., poslanec NR SR             

9.         Erik Tomáš, Mgr., poslanec NR SR  

10.        Matúš Šutaj Eštok,, Mgr., vedúci Úradu vlády SR       

11.        Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., vysokoškolský učiteľ 

12.        Ján Richter, JUDr., minister              

13.        Ľubica Laššáková, PhDr., ministerka kultúry SR          

14.        Martin Nemky, Ing., MBA, poslanec NR SR  

15.        Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., poslanec NR SR

16.        Peter Kmec, JUDr., diplomat            

17.        Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce             

18.        Marián Saloň, Ing., PhD., štátny tajomník     

19.        Ľubomír Petrák, Ing., CSc., poslanec NRSR   

20.        Boris Susko, JUDr., PhD., štátny tajomník     

21.        Ľubomír Vážny, Ing., poslanec NR SR

22.        Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., rektor           

23.        Vladimír Faič, poslanec NR SR         

24.        Dušan Muňko, Ing., poslanec NR SR              

25.        Anton Stredák, PaedDr., štátny tajomník      

26.        Róbert Puci, Ing., poslanec NR SR  

27.        Peter Šuca, PaedDr., poslanec NR SR            

28.        Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, primátor mesta Kežmarok    

29.        Dušan Galis, poslanec NR SR           

30.        Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., poslanec NR SR          

31.        Maroš Kondrót, Ing., poslanec NR SR            

32.        Vladimír Baláž, MUDr., PhD., lekár

33.        Jana Vaľová, PhDr., poslankyňa NR SR          

34.        Richard Takáč, Ing., obchodný riaditeľ          

35.        Marián Kéry, Mgr., poslanec NR SR               

36.        Jozef Valocký, MUDr., poslanec NR SR          

37.        Stanislav Kubánek, Ing., poslanec NR SR      

38.        Ján Blcháč, Ing., PhD., primátor mesta          

39.        Augustín Hambálek, Ing., poslanec NR SR    

40.        Vladimír Jánošík, Ing., primátor mesta Lipany            

41.        Ján Kvorka, poslanec NR SR             

42.        Zdenko Svoboda, Mgr., MBA, ekonomicko-technický námestník           

43.        Branislav Ondruš, Mgr., štátny tajomník      

44.        Pavol Goga, PaedDr., poslanec NR SR           

45.        Mária Janíková, PhDr., MBA, poslankyňa NR SR, riaditeľka Centra sociálnych služieb      

46.        Jozef Ježík, MUDr., lekár  

47.        Peter Náhlik, PhDr., poslanec NR SR             

48.        Ján Senko, PhDr., poslanec NR SR, starosta

49.        Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD., štátny tajomník

50.        Marek Mitterpák, Ing., PhD., poslanec NR SR             

51.        Jozef Smatana, Ing., prednosta okresného úradu      

52.        Kvetoslava Hejbalová, PhDr., stredoškolská učiteľka 

53.        Michal Bagačka, Mgr., štátny tajomník         

54.        Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD., štátna tajomníčka 

55.        Marián Valentovič, Ing., generálny riaditeľ ÚPSVaR   

56.        Martin Karaš, Ing., riaditeľ kultúrnej inštitúcie            

57.        Ladislav Andreánsky, MUDr., lekár

58.        Jozef Cech, PaedDr., starosta          

59.        Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA, poslanec NR SR          

60.        Jaroslav Demian, Ing., štátny zamestnanec  

61.        František Petro, Ing., starosta          

62.        Michal Kapuš, Ing., prednosta okresného úradu        

63.        Pavol Čorba, PhDr., generálny štátny radca 

64.        Katarína Roth Neveďalová, Mgr., poradkyňa podpredsedu vlády SR     

65.        Zuzana Matejičková, Bc., študentka              

66.        Andrea Žiaková, Ing., prednostka okresného úradu  

67.        Richard Eliáš, JUDr., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ  

68.        Milan Mojš, Ing., poslanec NR SR   

69.        Boleslav Lešo, MVDr., PhD., prednosta okresného úradu        

70.        Peter Kalivoda, Mgr., riaditeľ          

71.        Igor Válek, Ing., riaditeľ ÚPSVaR     

72.        Miroslav Čellár, Mgr. Bc., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR     

73.        Peter Obrimčák, MUDr., riaditeľ nemocnice

74.        Martin Petruško, JUDr., právnik     

75.        Iveta Hanulíková, Ing., riaditeľka inštitútu vzdelávania             

76.        Vladimír Kocourek, Ing., prednosta okresného úradu               

77.        Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD., prednosta okresného úradu    

78.        František Mrázik, Ing., SZČO            

79.        Igor Melicher, Mgr., štátny radca

80.        Peter Gaži, Ing., lesný inžinier

81.        Ján Jakubov, Ing., projektový manažér

82.        Dušan Dvoran, starosta obce

83.        Ján Horváth, Ing., starosta

84.        Michal Moško, Mgr., krajský riaditeľ VŠZP

85.        Ervín Weiss, Mgr., PhD., vysokoškolský pedagóg

86.        Branislav Hámorník, Ing., prednosta okresného úradu

87.        Michal Lukša, Mgr., MBA, asistent poslanca

88.        Ján Mažgút, Mgr., hovorca strany SMER - SD

89.        Peter Švider, JUDr. PhDr., právnik

90.        Rastislav Strečanský, PhDr. Bc., prednosta okresného úradu

91.        Henrich Gašparík, MUDr., PhD., riaditeľ NsP

92.        Helena Bohátová, Ing., PhD., riaditeľka ÚPSVaR

93.        Martina Jarošová Gašparová, Mgr., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky

94.        Ján Baňas, Ing., prednosta okresného úradu

95.         Miroslav Kovalčík, Ing., prednosta okresného úradu

96.         Štefan Daňo, RSDr. JUDr., advokát

97.         Adam Nociar, JUDr., MPH, riaditeľ odboru verejného obstarávania

98.         Júlia Gálová, Mgr., administratívna pracovníčka

99.         Dana Šťastná, Ing., prednostka okresného úradu Ilava

100.       Daša Ďurianová, Bc., DBA, finančná riaditeľka

101.       Radovan Lehocký, Mgr., hlavný inšpektor práce

102.       Ľuboš Martinák, Ing., poslanec NR SR

103.       Iveta Krajčovičová, Mgr., vedúca zamestnankyňa

104.       Norbert Rudický, Mgr., vedúci  odboru ÚPSVaR

105.       Jozef Hollan, Bc., vedúci vnútornej správy OcÚ Lednické Rovne

106.       Marek Oremus, Ing., primátor mesta Šurany

107.       Rastislav Kudla, JUDr., právnik

108.       Štefan Hreha, Ing., riaditeľ sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou

109.       Miroslav Gabara, PhDr., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo

110.       Richard Bittner, Mgr., štátny zamestnanec

111.       Peter Flamík, Bc., starosta obce

112.       Peter Burčo, Ing., starosta obce

113.       Jozef Magát, Ing., starosta obce

114.       Daniel Karas, Mgr., SZČO

115.       Jozef Guliga, Mgr., vedúci kancelárie primátora

116.       Vladimír Božek, Ing., riaditeľ ÚPSVaR Martin

117.       Martin Kostelničák, PhDr., PhD., marketingový manažér

118.       Kamil Blaho, starosta obce

119.       Eduard Hulík, Ing. JUDr., advokát

120.       Roman Urbánik, PaedDr., starosta obce

121.       Marián Siekela, RNDr., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš

122.       Vladimír Macašek, Ing., administratívny pracovník

123.       Ivana Antošová, Mgr., manažérka

124.       Evamária Veselská, Mgr., štátna zamestnankyňa

125.       Pavol Dragula, Mgr., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti

126.       Milan Halúz, Bc., obchodný manažér

127.       Alexander Daško, Mgr., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA

128.       Miroslav Štefček, Ing., predseda poľnohospodárskeho družstva

129.       Marián Slaminka, JUDr., právnik

130.       Kamil Vaňa, správca priemyselného parku

131.       Mário Zajac, Ing., manažér

132.       Marek Illéš, Ing., generálny riaditeľ

133.       Jozef Žilík, Ing., riaditeľ

134.       Marián Ličko, Ing., dôchodca

135.       Lilia Lohnická, Ing., stavebná inžinierka

136.       Radko Gavliak, Ing., riaditeľ ÚPSVaR

137.       Jozef Mokoš, starosta

138.       Ľubomír Haško, SZČO

139.       Matúš Mních, JUDr., starosta

140.       Dušan Šebok, JUDr., starosta

141.       Milan Galaba, Mgr., štátny zamestnanec

142.       Anna Líšková, Mgr., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ

143.       Peter Morong, RNDr., riaditeľ lesného závodu

144.       Janka Krahulíková, Mgr., riaditeľka ÚPSVaR

145.       Martin Madlo, Mgr., SZČO

146.       Božena Reingraberová, účtovníčka

147.       Roman Malatinec, Mgr. art., podpredseda BBSK

148.       Petronela Vižďáková, Ing., prednostka okresného úradu Šaľa

149.       Samuel Janec, MUDr., MPH, lekár

150.       Erik Kaliňák, Mgr., kreatívny manažér