Musím sa dôrazne ohradiť nielen voči záveru, že moja prezidentská kampaň bola najnákladnejšia.

04.05.2019 Tlačové správy Tlačové správy

Televízia Markíza vo svojom večernom spravodajstve odvysielala reportáž o stanovisku Transparency International Slovensko, podľa ktorej bola moja prezidentská kampaň najnákladnejšia. Musím sa dôrazne ohradiť nielen voči tomuto záveru, ale aj voči tomu, že k medializácii došlo bez môjho stanoviska, ktoré sme Televízii - aj Transparency International Slovensko - poskytli. Spomínaný záver považujem za neférový a nekorektný. Viacerí kandidáti spustili billboardovú aj online kampaň niekoľko mesiacov pred jej oficiálnym začiatkom, a preto moja kampaň jednoznačne nemohla byť najnákladnejšia. Je potrebné porovnať všetky výdavky na kampaň vrátane tých mimo oficiálnej časti alebo tých, ktoré neboli priznané ako tretia strana. Zároveň na rozdiel od iných kandidátov som nemal žiadne výdavky na kampaň v roku 2018. Pani Čaputová na svojom transparentnom účte deklaruje výdavky za rok 2018 vo výške 234.926,87 EUR, pričom nie je jasné, v akej miere ich Transparency International Slovensko zahrnula do nákladov na kampaň. Na záver, považujem za vysoko tendenčné, že sa niektoré médiá snažia vytvoriť o mne mediálny obraz netranspatentnosti. Ako člen Európskej komisie presadil v Bruseli zavedenie registra transparetnosti a už vyše 10 rokov dodržiavam jeden z najprísnejších etických kódexov.