Presne sto rokov uplynulo od tragickej smrti M.R.Štefánika.

04.05.2019 Tlačové správy Tlačové správy

Vďačíme mu za to, že spolu s T.G.Masarykom sa najväčsou mierou zaslúžili o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Zároveň zostane vzorom človeka, ktorý nikdy nezabudol na svoj pôvod. Svoje mimoriadne schopnosti uplatnil vo vedeckom, vojenskom, aj politickom prostredí, bol prijímaný v najprestížnejších parížskych salónoch a napriek tomu zostal skromným človekom, ktorý veril idei slovenskej štátnosti a urobil všetko preto, aby sa stala realitou. ??