Stanovisko strany SMER – sociálna demokracia

24.01.2019 Tlačové správy Tlačové správy

SMER - sociálna demokracia  vyzýva všetkých kompetentných, ktorí sú zodpovední za zložky podieľajúce sa na vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy, aby bezodkladne prijali rázne opatrenia na zabránenie akýchkoľvek únikov informácií – či už pravdivých, alebo nepravdivých – zo živého spisu a zabránili tak bezprecedentnému možnému mareniu vyšetrovania tohto ohavného činu. Je neprípustné, aby sme v rámci politického boja a z potreby vytvárať senzácie, boli svedkami bezbrehého porušovania zákonov, žiaľ, intenzívne podporovaného aj médiami. Vynášanie citlivých informácií zo spisu nemôže v žiadnom prípade napomôcť vyšetreniu vraždy, ale naopak odvracia pozornosť od skutočných páchateľov.            


Žiaľ, sme svedkami, že namiesto toho, aby mali vyšetrovatelia kľud na prácu pri objasňovaní tak závažného prípadu, sa tu rozohrávajú spravodajské hry, verejnosti sa účelovo podsúvajú rôzne informácie, ktoré nikto neverifikoval a ktoré vyvolávajú zbytočnú nenávisť a polarizujú spoločnosť.


Strana SMER - sociálna demokracia sa preto ohradzuje aj proti cielenej diskreditácii vybraných osôb ako aj organizovanej štvavej  kampani niektorých médií, ktoré sa na nej podieľajú. Zverejňovať niekoho osobnú komunikáciu – či už pravdivú, alebo nepravdivú, ktorá neobsahuje žiadne informácie o páchaní trestného činu, či nabádaní k nemu, nie je verejným záujmom, ale naopak je porušením jedného z ústavných práv každého občana Slovenskej republiky.  


V tejto súvislosti tiež upozorňujeme na fakt, že k spisom má prístup bývalý politik Hnutia OĽaNO – Nova, v súčasnosti právny zástupca poškodených rodičov, ktorý s podozrivou A. Zs. v minulosti navyše sám komunikoval. Aj vzhľadom k tomu by si mala verejnosť odpovedať na otázku, komu a na aké ciele má takéto vynášanie súkromnej komunikácie poslúžiť?  


Úniky, ktorých je verejnosť opakovane svedkom, môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia spravodlivosti, a preto by orgány činné v trestnom konaní (OČTK) mali zodpovedne a vážne pristúpiť aj k vyšetrovaniu týchto podozrení a čo najskôr identifikovať osoby, ktoré informácie zo spisu vynášajú. Ak neboli dané tieto údaje advokátovi poškodeného, ale novinárom, je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Musí byť v záujme nás všetkých a predovšetkým OČTK, aby sme sa namiesto bulvárnych senzácií čo najskôr dozvedeli pravdu o vražde dvoch mladých ľudí a jej páchateľoch.


Žiadame, aby prokuratúra, policajný prezident a ďalší zodpovední prijali také opatrenia, vrátane začatia trestného stíhania, aby sa ďalšie informácie o vyšetrovaní dostali na verejnosť len oficiálnou cestou a v rozsahu, ktorý uznajú za potrebný vyšetrovatelia, dozorujúci prokurátori a príslušné orgány.