Tlačová beseda Roberta Fica na tému: Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty za účasti advokátov JUDr. Mareka Paru, Mgr. Pavla Gašpara a Gen. PaedDr. Tibora Gašpara

13.12.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Na úvod tlačovej konferencie  predseda strany SMER - SD Robert Fico uviedol, že o otázkach manipulovania trestných konaní, demokracie a právneho štátu, treba naďalej napriek pandemickej dobe stále hovoriť. Preto sa dnes uskutočnila tlačová beseda za prítomnosti Roberta Fica, obhajcov Mareka Paru a Pavla Gašpara a bývalého prezidenta policajného prezídia Tibora Gašpara. O právnom štáte je nutné hovoriť v takejto personálnej zostave najmä kvôli tomu, aby dochádzalo k vyváženiu obrovskej nerovnováhy v poskytovaní informácií. Porovnanie príspevkov v médiách o obsahu nezákonných odpočúvaní z chaty v kauze „Jeleň“ s informáciami, keď bolo treba informovať o nezákonnosti tohto odpočúvania, akým spôsobom boli porušené práva, hovorí o obrovskej nerovnováhe. V prípade tejto kauzy došlo k aktu štátneho terorizmu. „Keby to chceli urobiť na hulváta, tak tam niekde na stromy navešajú načierno kamery, načierno mikrofóny do chaty, ale oni dobre vedeli, že potrebujú mať v rukách legálne dôkazy, ktoré použijú proti nám. Nebezpečný je tento prípad ako akt štátneho terorizmu aj preto, že od samého začiatku až do samého konca tu bola súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní a vedeli, že nezákonným spôsobom idú získavať dôkazy a informácie, pretože už boli v takom stave núdze, že hľadali akýmkoľvek štýlom, akékoľvek informácie, ktoré by nám mohli poškodiť. Hlavným cieľom odpočúvania bolo, aby sa našli akékoľvek informácie, ktoré by zabezpečovali predĺženie väzba Tibora Gašpara a Norberta Bödöra. Pretože dôkazná situácia v obidvoch prípadoch je nulová. Druhým cieľom tohto aktu štátneho terorizmu bola diskreditácia obhajoby. A samozrejme bol tam aj tretí cieľ, a to bol cieľ diskreditovať opozíciu,“ uviedol R. Fico.


Zopakoval, že od samého začiatku tvrdí, že celá kauza bola vymyslená, čo len potvrdzuje informácia, že Krajská prokuratúra v Nitre zrušila uznesenie konkrétneho vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania vo veci prečinu pytliactva, kedy bol celý prípad komplet vymyslený. Ďalej dnes sú všetci zúčastnení oficiálne v postavení poškodených. Navyše dozorový prokurátor z Levíc sa rozhodol opustiť svoju funkciu.


R. Fico považuje za správne, že sa na tlačovej besede zúčastnil aj T. Gašpar, nakoľko je jeden z najviac dotknutých nekalou manipuláciou trestných konaní. R. Fico opakovane potvrdil, že má na bývalú spoluprácu ešte ako predseda vlády s policajným prezidentom najlepšie spomienky a vynikajúce skúsenosti. Preto opätovne ponúkol Tiborovi Gašparovi politickú aj odbornú spoluprácu.


Predseda strany SMER – SD potvrdil, že v tomto prípade podáva nielen trestné oznámenie, ale aj návrh na Ústavný súd SR, kde sa domáha troch vecí – konštatovania, že jeho práva ako súkromnej osoby boli týmto nezákonným odpočúvaním výrazne porušené, po druhé vymazania týchto irelevantných nahrávok a tiež zrušenie príkazu Okresného súdu v Nitre, ktorý rozhodoval o nasadení ITP prostriedkov.


Policajný exprezident Tibor Gašpar uviedol, že od jeho prepustenia na slobodu (Najvyšší súd ho prepustil na slobodu 4. novembra po ročnom nezákonnom odňatí slobody, pozn.)  eviduje zvýšený pohyb áut pri jeho bydlisku, čomu rozumie, no významným spôsobom to zasahuje do života jeho rodiny. „Počas dvanástich mesiacov neverejného prípravného konania boli zverejnené všetky dôležité rozhodnutia v plnom znení. Boli zverejňované výsluchy osôb z tohto konania v plnom znení, rôzne časti vyšetrovacieho spisu v plnom znení, no a kajúcnici rozdávajú rozsiahle rozhovory, v ktorých hodnotia dôkaznú situáciu, nabádajú svedkov k rôznym vyjadreniam. Rád by som sa aj ja takto vyjadril ako oni, ale keďže orgány činné v trestnom konaní používajú dvojitý meter k mojej osobe a vo vzťahu spolupracujúcim osobám, ale aj preto, lebo si ctím  zákon a Trestný poriadok, chcem sa obhajovať zákonnými prostriedkami,“ povedal T. Gašpar.


Priblížil, že niekoľko dní pred realizáciou kauzy Očistec, 5.11.2020 dostal od viacerých médií otázku, či sa neobáva zadržania. Na to odpovedal, že sa neobáva toho, čo spravil, ale toho čo nespravil. Dodal, že si vie za svoje konania niesť zodpovednosť a od začiatku trest stíhania tvrdil, že je nevinný a snaží sa zákonne obhajovať a využívať všetky prostriedky, ktoré obhajoba má. No konštatuje, že očakáva od súdu a orgánov činných v trestnom konaní, že mu umožnia tieto oprávnenia využívať v nezaujatom procese a zákonne. „Kauza Chata je len jedným z dobrých príkladov toho, ako dokážu dnes postupovať orgány činné v trestnom konaní, v plnej miere odkrýva to, čo si môžu dovodiť niektorí jednotlivci, akým spôsobom uplatňujú svojej oprávnenia, ale taktiež začína odkrývať niektoré systémové nedostatky, ktoré trestnoprávna legislatíva má dnes,“ uviedol T. Gašpar.


Uviedol, že čo sa týka jeho ďalšieho pôsobenia je prioritou dokončiť proces obhajoby. Chce, aby sa začalo verejne hovoriť o systémových nedostatkoch a niektorých situáciách, ktoré súčasná doba priniesla a ktoré vedú k svojvôli.


K zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní sa vyjadril aj obhajca Pavol Gašpar. Tú podľa neho definujú dva základné pojmy, nezákonnosť a účelovosť ich konania. Pred dvoma týždňami na tlačovej besede k tejto téme hovorili o nezákonnosti konania príslušníkov NAKA, ktoré bolo potvrdené aj zrušením uznesenia Krajskou prokuratúrou v Nitre, pričom vyslovili, že ide o podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Medzičasom bolo v tejto veci začaté trestné stíhanie a z tohto trestného činu sú podozriví traja príslušníci NAKA. Nezákonnosť tohto konania potvrdila už aj generálna prokuratúra. „Dnes je jasná jedna vec, že konanie príslušníkov NAKA, ktorí vedome a vôľovo nejakým spôsobom postupovali a pokračovali vo vyhotovovaní obrazovo-zvukových záznamov aj napriek tomu, že mali povinnosť tieto priebežne vyhodnocovať. Cieľom tohto ich konania nebolo pytliactvo. Bola ním práve kauza Očistec a použiteľnosť týchto ich nahrávok pre tento prípad. Boli vedome nahrávané porady advokátov, ktoré sú chránené osobitným režimom. Takisto sledovanie obhajoby za účelom monitorovania obhajobnej taktiky je závažným zásahom do práva našich mandantov na spravodlivý proces. Pokračovalo to práve v kauze Očistec, kedy došlo k pokusu o manipuláciu rozhodovania sudcu špecializovaného trestného súdu o podanom návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby, čím malo byť našim mandantom privodené krivé väzobné trestné stíhanie,“ priblížil advokát P. Gašpar.


Advokát Marek Para dodal, že kauzu „Jeleň“ od začiatku vnímal ako útok na nezávislosť advokácie a na lídrov opozície. Z pohľadu jeho ako obhajcu si však všimol aj to, že kauza predstavovala útok na jeho mandantov T. Gašpara a N. Bödöra z dôvodu, že vyvíjajú veľmi výraznú a sofistikovanú procesnú aktivitu a zároveň orgány činné v trestnom konaní nie sú schopné uniesť dôkazné bremeno proti nim. „Za účelom vyvinenia mojich mandantov potrebujem prístup k listinným dôkazom obsahu spisov tak, ako sme o to žiadali už pri prejednaní väzby. V kauze Očistec tieto dôkazy absentujú, požiadali sme preto vyšetrovateľa z NAKA Bratislava 2, aby nám tieto dôkazy umožnil naštudovať, umožnil sa s nimi oboznámiť a umožnil brániť našich klientov. On ako horúci zemiak to prehodil na Úrad špeciálnej prokuratúry, kde som sa domáhal a vyzval som aj prítomných novinárov, aby Úrad špeciálnej prokuratúry  nám sprístupnil tento dokument. ÚŠP k tomu rovnako pristúpil a títo viťúzi si nás posúvajú ako horúci zemiak a nikto nám nechce tieto dokumenty dať. Preto oceňujem v procesnom postavení poškodeného nahliadnuť do spisu, kde budem potom aj rozsiahle vypovedať a je tam možnosť aj oboznámiť sa aj s týmito dôkazmi a následne vyvodiť zodpovednosť voči osobám, ktoré tieto útoky spáchali a ktoré pre hodnoty právneho štátu sú absolútne nevídané,“ uzavrel M. Para.

Zdroj: https://fb.watch/9SWmRKbkJs/