Tlačová beseda strany SMER - SD na tému: Desatoro Jána Mažgúta pre Bratislavský samosprávny kraj

13.10.2022 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Samotný kandidát Ján Mažgút priblížil svoje tzv. Desatoro Jána Mažgúta pre Bratislavský samosprávny kraj (viď príloha), čo je program, ktorý vznikal v úzkej spolupráci s ostatnými kandidátmi na poslancov BSK. Pri tvorbe programu boli zadefinované najpálčivejšie oblasti. „My sme sa jedného dňa rozhodli, že sadneme do našej takzvanej kampaňovej dodávky a začali sme chodiť po jednotlivých mestách Bratislavského samosprávneho kraja a vnímali sme a počúvali sme informácie, podnety od ľudí, ich doslova sťažnosti o tom, ako to tu nefunguje. Základná vec, ktorou sme sa pri kreovaní a dopĺňaní tohto programu riadili je to, že nie je umenie len pekne rozprávať, ale umenie je vedieť aj počúvať. A my sme tých ľudí skutočne počúvali a boli to častokrát hrozivé informácie a hrozivé príbehy, s ktorými nás tí ľudia oslovovali,“ uviedol J. Mažgút.

 

Na základe týchto rozhovorov teda vznikol desaťbodový program, ktorý J. Mažgút zhrnul do oblastí verejná doprava, sociálna a zdravotná starostlivosti, malí a strední podnikatelia, životné prostredie, základná infraštruktúra, voľnočasové aktivity. V prípade verejnej dopravy je najproblematickejšia práve verejná autobusová doprava, ktorú poskytuje spoločnosť Arriva. Nedostatočná technická vybavenosť prepravcu, meškajúce alebo vynechávajúce spoje boli často dôvodmi neskorých príchodov do práce, do školy alebo k lekárovi. Navyše z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít boli na miesta vodičov prijímaní aj cudzojazyční vodiči, ktorí keďže nerozumeli alebo mali meškanie nepredávali lístky, aj v dôsledku čoho je spoločnosť v strate, na čo BSK finančne dopláca. 

 

V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti je to podľa slov J. Mažgúta dostupnosť kvalitných zariadení. Ako príklad uviedol mesto Pezinok, kde nie je pohotovosť pre dospelých, a preto sa ľudia musia dopraviť do Bratislavy taxíkom alebo vlastnou dopravou. Nehovoriac o tom, že detská pohotovosť pre celý BSK je len na bratislavských Kramároch, čo je neprípustné. V oblasti sociálnej starostlivosti sa bude snažiť o rozšírenie kapacít domovov sociálnych služieb, prípadne vybudovanie nových, aby klienti neboli odkázaní na drahých súkromných poskytovateľov sociálnej starostlivosti. 

 

J. Mažgút ďalej priblížil, že v BSK sú evidované aj zvýšené environmentálne záťaže, čo nie je iba skládka vo Vrakuni. Udržanie a rozvoj malého a stredného podnikania je ďalšia oblasť, ktorej sa treba venovať. „Všetci veľmi dobre vieme, ako dopadli gastroprevádzky, ako dopadli napríklad hotelové zariadenia, nehovoriac o športoviskách, kedy deti nemali možnosť športovať. Takáto situácia, ktorá tu bola počas pandémie covidu by nás mala viesť k tomu, aby sme sa z nej poučili a nedopustili, aby boli malí a strední podnikatelia nútení zatvárať svoje prevádzky,“ prízvukoval.

 

V oblasti vzdelávania je nevyhnutné sprístupniť kvalitné vzdelávanie, kde je potrebné, aby stredoškolské vzdelávanie bolo naviazané jednak na potreby vysokoškolského vzdelávania, ale hlavne, aby vzdelanie bolo naviazané na potreby trhu a praxe. V rámci kultúrnych, športových a voľnočasových centier sľúbil sprístupnenie pre všetky generácie, aby si každý našiel svoje využitie. 

 

Predseda strany Robert Fico privítal, že ponúknutý program myslí na každého občana BSK. „Janko Mažgút spolupracuje s nami už roky a nepochybne to na ňom vidím, ako nasáva atmosféru predovšetkým kolektívneho rozhodovania, atmosféru odbornej prípravy na akékoľvek rozhodnutie, ale predovšetkým vidí a nasáva atmosféru silného sociálneho dialógu. Nepôjdeme cestou pomenovávania zlyhaní, ktoré sprevádzali tohto alebo predchádzajúceho župana, ale chceme ísť cestou ponuky pre verejnosť. Očakávam od Janka Mažgúta v prípade zvolenia, že atmosféru, ktorú vidí v strane SMER – sociálna demokracia bude pretavovať do každodennej roboty. Predovšetkým by som veľmi privítal, pokiaľ by pri rozhodovaní sa, pretože samosprávny kraj disponuje určitým rozpočtom, aby sa vždy opieral aj o odborný názor sociálnych partnerov, ktorí pôsobia v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ uviedol R. Fico a dodal, že „práve sociálny dialóg je to najdôležitejšie, čo môže priniesť kvalitné rozhodnutia v tom, čo nám dnes chýba pri vládnutí súčasnej vlády.“ Ďalej privítal, keby J. Mažgút využil skúsenosti z výjazdov a absolvoval výjazdové rokovania predsedu samosprávneho kraja. „Keď SMER – sociálna demokracia bol súčasťou vlády, tak tieto výjazdové rokovania boli prelomové, pretože pomáhali mestám a obciam tam, kde tieto mestá a obce neboli schopné zvládnuť nejaké projekty, prípadne dotiahnuť tieto projekty do konca,“ vysvetlil na záver R.Fico.

Zdroj: https://fb.watch/g7WYKp9rbn/